Splošno
torek, 10. oktober 2017

Volitve v Študentski zbor ŠOUP

Volitve bodo potekale 25. oktobra 2017 na sedežih fakultet Univerze na Primorskem.

Včeraj je v prostorih ŠOUP potekala 2. redna seja Volilne komisije Študentskega zbora ŠOUP (komisija). Obravnavali so prejete vloge kandidatov za predstavnike študentov v Študentskem zboru ŠOUP za mandatno obdobje 2017 – 2019.

Komisija je ugotovila, da je na osnovi Razpisa rednih volitev Članov Študentskega zbora ŠOUP obrazce za kandidaturo v Študentski zbor dvignilo 21 študentov Univerze na Primorskem. Od tega je 14 študentov v času od 2. 10.  do 9. 10. kandidaturo uradno tudi vložilo.

Komisija je na včerajšnji seji obravnavala prejete kandidature ter ugotovila, da so vse vložene v skladu z določili razpisa. Nepravilnih in zavrženih kandidatur ni bilo. Komisija je izdala Volilni razglas za študentske redne volitve v Študentski zbor ŠOUP.

Izvedba rednih volitev

Redne volitve v Študentski zbor ŠOUP bodo potekale v sredo, 25. oktobra 2017, nepretrgoma od 7. do 16. ure na posameznih volilnih enotah. V skladu z Razpisom rednih volitev članov Študentskega zbora ŠOUP bodo letos študentje na rednih volitvah volili v šestih volilnih enotah.

Volilne enote so:

  • Volilna enota številka 1: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper
  • Volilna enota številka 2: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož
  • Volilna enota številka 3: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper
  • Volilna enota številka 4: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Volilna enota številka 5: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper
  • Volilna enota številka 6: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper

Volilni upravičenec je vsak študent Univerze na Primorskem, ki ima v študijskem letu 2017/2018 status študenta na Univerzi na Primorskem in to lahko dokaže z veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z veljavnim osebnim dokumentom, veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim indeksom.

Predčasno glasovanje

Volilni upravičenci, ki na dan volitev niso prisotni v kraju študija, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju. Predčasno glasovanje se bo vršilo za vse volilne enote v sejni sobi Študentskega centra Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, v ponedeljek, 23. oktobra, nepretrgoma od 7. do 16. ure. 

Agitacija na volišču prepovedana

V skladu z določili Študentskega odloka o volitvah v Študentski zbor ŠOUP, je prepovedana uporaba materialnih sredstev v namene volilne agitacije. Na dan glasovanja je prepovedana vsaka volilna agitacija na volišču.

Zanimivo /povezane novice