Predsedstvo ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Adimir Preradović Nasufović

predsednik Študentskega zbora ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Adrijana Šučur

sekretarka za interesne dejavnosti ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Anja Trunkl

vodja subvencionirane študentske prehrane

Predsednik ŠOUP

Eleonora Jenko

predstavnica za odnose z javnostmi ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Gabriel Jablanovec

sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Jure Ciglar

predsednik ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Karin Kačič

generalna sekretarka ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Maja Jerman

Vodja pravne službe

Predsednik ŠOUP

Nikolina Janković

sekretarka za socialno in študentsko problematiko ŠOUP

Predsednik ŠOUP

Nikolina Jeretič

Strokovna vodja

Predsednik ŠOUP

Vitjan Robi Bužan

sekretar za mednarodno dejavnost ŠOUP

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

Predsedstvo ŠOUP izvaja programe in dejavnosti preko resorjev, in sicer resor za interesne dejavnosti, resor za mednarodno dejavnost, resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ter resor za socialno in študentsko problematiko.

Predsedstvo ŠOUP vodi predsednik ŠOUP. V trenutnem mandatnem obdobju je predsednik ŠOUP Jure Ciglar.


Jure Ciglar

Delovanje v študentskem organiziranju in združevanje študentov na različnih obštudijskih aktivnostih me je pričelo zanimati takoj ob začetku študija. Zavedam se, da je študentsko organiziranje pomemben faktor pri oblikovanju življenja vsakega študenta. 

Najbolj intenzivno sem se vključil v njeno delovanje pri sprejemanju Zakona za urejanje položaja študentov. Menim, da moramo mladi postati aktivni državljani in tudi v obdobju študija po svojih najboljših močeh prispevati k bolj pozitivnem in kreativnemu okolju. Študentske organizacije obstajajo zato, da nudijo podporo šudentom in omogočajo izvrševanje njihovih pravic ter ob tem izvrševati želje in potrebe študentov v okviru svojih zmožnosti. 

V vlogi predsednika si bom prizadeval, da bodo te želje uresničene v čim večji možni meri in vsakega izmed vas vabim, da tekom študija soustvarja projekte, ki jih ŠOUP izvaja.
Pridruži se nam! 
#imakemysoup #imakemylife