Cover fotke

Vse o prehrani

AKTUALNO

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Kaj je subvencionirana študentska prehrana (SŠP)?

Subvencionirana študentska prehrana je način podpore, ki ga daje država študentom. S subvencijo država subvencionira del obroka v restavracijah, ki imajo pogodbo za subvencionirano prehrano in tako študentom omogoča vsaj en topel obrok in 2 dcl vode ali brezalkoholne pijače brez doplačila, za vsak delovni dan v mesecu. Število subvencij, ki jih lahko prejmeš je torej omejeno na število delovnih dni v mesecu.

Kje najdem vse ponudnike študentske prehrane na enem mestu?

Brezplačna aplikacija za Android ŠOUPit! je, poleg novic in dogodkov na Obali, v pomoč in korist tudi pri iskanje lokacije ponudnikov subvencionirane prehrane, oddaljenost do najbližjega ponudnika in hkrati ponuja navodila za pot do izbrane lokacije, v kolikor bo uporabnik vklopil GPS lokalizacijo. V zavihku študentska prehrana so uporabnikom prav tako na voljo informacije o ponudniku študentske prehrane (menu, kontakti, itd.).

Število subvencij na mesec za študijsko leto 2019/2020
Oktober 22
November 20
December 20
Januar 21
Februar 20
Marec 22
April 20
Maj 20
Junij 21
Julij 23**
Avgust 11*
September 22

*Od 15. julija do 15. avgusta študent nima možnosti koriščenja subvencionirane študentske prehrane.

** JULIJ 2020: Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so na predlogi študentskih organizacij sprejeli amandma, s katerim se koriščenje subvencionirane študentske prehrane letos podaljša do konca julija.  

Kdo je upravičen do subvencionirane študentske prehrane?

  • Do subvencije ste opravičeni vsi študentje, ki se izobražujete na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Subvencijo lahko koristite redni in izredni študentje, absolventi ter absolventi podiplomskega študija (če niste zaposleni ali iskalci zaposlitve).
  • Do subvencije so upravičeni tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjevalnih programov v RS opravljate študijske obveznosti in vam univerza ali visokošolski zavod s potrdilom dodeli tak status.
  • Študentje, ki ste mamice ali očki, imate pravico do desetih (10) dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev.
  • Deset dodatnih subvencij imate tudi študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti ter otroci padlih v vojni za Slovenijo z statusom študenta.

Kako se določi razlika v ceni do polnega obroka?

Ko se gostinec prijavi na razpis navede polno ceno za obrok. Od te cene se odšteje državna subvencija, ki je za vsak obrok enaka, tako dobimo ceno razlike med polno vrednostjo obroka in subvencijo.

Kaj ti pripada za študentsko kosilo?

Vsakemu študentu ob plačilu z mobilnim telefonom ali kartico pripada glavna jed + 2 hoda (izmed: juha, solata, sadje). Ob obroku ti pripada še 2 dcl vode, izjema pri 2dcl vode pa je dostava na dom. Vsak ponudnik je dolžan tedensko posredovati ponudbo za študentska kosila v skladu z oddano razpisno dokumentacijo, s katero je bil izbran na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za kosila ne sme zaračunavati doplačil! Študent lahko izbira med ponudbo, ki je na voljo za študente in mora biti objavljena na vidnem mestu v restavraciji in ne med ponudbo a la cart, z možnostjo doplačila.

Kaj potrebuješ ob naročilu obroka?

Ko hrano naročiš moraš prijaznemu natakarju ali natakarici povedati, da boš koristil subvencijo, ko pa napoči trenutek plačila, moraš predložiti osebni dokument s sliko ter plačati razliko do polne vrednosti kosila.

Če subvencijo ne porabiš v predpisanem času?

Subvencije, ki jih ne porabiš v tekočem mesecu, se ti prenesejo v naslednji mesec in veljajo  še dva meseca. Če jih v tem času ne porabiš se ti izbrišejo. Vsak mesec pa pridobiš subvencije za tekoči mesec.

Zaporedni koraki za študenta za uveljavljanje subvencije

1. Spletna prijava (www.studentska-prehrana.si)

2. Potrdilo prijave pri referentu in registracija identifikacijskega sredstva (mobilni telefon ali brezkontaktna kartica)

3. Aktivacija in pregled stanja na spletnem portalu

Vsi študenti, ki ste že vpisani v bazo, morate na začetku študijskega leta svoj status podaljšati. Ob predložitvi osebnega dokumenta in dokazila o statusu (potrdilo o vpisu ali študentska izkaznica) za tekoče študijsko leto se vam podaljša status za naslednje študijsko leto.

Potrebna dokazila:

REDNI in IZREDNI ŠTUDENTI:
študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.

ŠTUDENTJE S POSEBNIMI POTREBAMI ZARADI TEŽKE OZ. TEŽJE FUNKCIONALNE PRIZADETOSTI:
študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument, ter potrdilo o težki oz. težji funkcionalni prizadetosti. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve

ŠTUDENTI STARŠI:
kopijo rojstnega lista otroka, študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.

Koriščenje subvencionirane študentske prehrane

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 8. do 21. ure, razen poleti od vključno 15. julija do vključno 15. avgusta, ko subvencij za študentsko prehrano ni možno unovčiti. Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja en medij – telefon ali brezkontaktno čip kartico. 

Brezkontaktna čip kartica

Za pridobitev brezkontaktne čip kartice se čaka največ 5 delovnih dni in je plačljiva (15 eur), kar pomeni, da se moraš v roku 5 dni (najbolje peti dan) od vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane, osebno zglasiti na točki SŠP, kjer boš prevzel čip kartico. Brezkontaktno čip kartico za identifikacijo prevzameš osebno na tisti točki SŠP, kjer si se registriral v sistem oziroma po dogovoru. Ko kartico prevzameš, lahko koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Kje uredim vse potrebno

Za področje Primorske lahko vpis urediš na točkah SŠP ŠOUP, ob predložitvi potrdila o šolanju, veljavnega za tekoče študijsko obdobje in osebnega dokumenta ali študentske izkaznice, prav tako potrjene za tekoče študijsko obdobje ali osebnega dokumenta.


Datoteke