Za ponudnike

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo pisno na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018«, najkasneje štiri dni pred koncem roka za oddajo vlog.
Odgovori na vsebinska vprašanja Javnega razpisa za subvencionirano študentsko prehrano se bodo nahajali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Odgovori na vsebinska vprašanja glede Javnega razpisa 2017/2018 se nahajajo na tej POVEZAVI.