Splošno
ponedeljek, 19. avgust 2019

11 pogostih vprašanj o študentskih domovih

Hiter pregled največkrat zastavljenih vprašanj o študentskih domovih.

Kaj storiti, če bi si želeli sobo deliti s punco ali s fantom, kdaj boste dobili sobo, če ste na čakalni listi in kaj lahko naredite, če ste pozabili zaprositi za subvencijo …  

Kdaj bom dobil sobo, če sem na prednostni listi?

Prednostna lista je pripravljena na osnovi števila točk, ki so ga dosegli prosilci za sprejem v študentski dom (točkuje se oddaljenost študentovega stalnega bivališča od fakultete, materialni položaj družine – cenzus, študijski oziroma učni uspeh, poleg tega pa je možno pridobiti dodatne točke za izjemne uspehe ter za težke socialne ali zdravstvene razmere). Študenti, ki dosežejo največ točk se uvrstijo na prva mestih na prednostni listi in so posledično tudi najprej povabljeni na vselitev v študentski dom, je razložila Lidija Divjak Mirnik, direktorica Študentskih domov Maribor in dodala, da študente na samo vselitev v dom vabijo glede na razpoložljivo število prostih ležišč v in glede na mesto, na katerem so na prednostni listi – torej več točk imaš, prej boš na vrsti. Barbara Šolinc, namestnica Študentskega sveta stanovalcev v Ljubljani je dejala, da Študentski domovi v Ljubljano prednostno listo objavijo v sredini septembra na svoji spletni strani, kar študentom omogoča, da sproti spremljajo, kdaj bodo prišli na vrsto – prednostna lista se namreč vsak mesec obnovi.

Ali dobijo vsi prosilci sobo v študentskem domu?

»Na vselitev v študentski dom so povabljeni vsi študenti, ki so uvrščeni na prednostni seznam, vendar vseh ne moremo vseliti takoj v začetku oktobra, ampak jih povabimo med letom, ko se izselijo študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev, diplomirajo,  ugotovijo, da so izbrali napačen študij in tako dalje,« je zagotovila Lidija Divjak Mirnik. V Študentskim domovih Maribor vsako leto vselijo približno  80 odstotkov vseh prosilcev.  Nekateri  novinci, ki niso takoj povabljeni na vselitev običajno že sklenejo pogodbe o najemu sobe pri zasebnikih in se kasneje na vselitev v študentski dom ne odzovejo.

Kaj lahko bruci naredijo, če so zamudili rok za subvencijo?

Prva možnost je, da oddate izredno vlogo kadarkoli med letom. Za to potrebujete potrdilo zdravnika ali Centra za socialno delo (CSD). Lidija Divjak Mirnik, direktorica Študentskih domov Maribor razlaga: »Po rednem roku, torej med letom, lahko sprejmemo prošnjo le izjemoma – če nastanejo tako težke socialne, družinske razmere, da je nujna namestitev v študentskem domu; navadno to urejamo na osnovi mnenja CSD.« Sicer pa je v Pravilniku o subvencioniranju bivanja  dana možnost, da študentski domovi tudi med letom objavijo razpis za sprejem (če je dovolj prostih postelj – za orientacijo, v letu 2014 je bil objavljen dodaten razpis za bivanje v Študentskih domovih Maribor in v Kranju, in sicer v januarju). Vsekakor je torej zaželeno, da redno spremljate spletno stran študentskih domov.

Kako lahko bruci zamenjajo sobo med letom?

»Med letom lahko zamenja sobo vsak stanovalec doma v času preselitvenih rokov. Ti so po navadi v mesecu novembru, decembru, aprilu in juniju,« razlaga Barbara Šolinc iz študentskega sveta, direktorica domov v Ljubljani Ksenija Preželj pa  pri tem poudarja, da se lahko študentje v času bivanja v domovih preselijo petkrat.  »Študent, ki se med letom želi preseliti, mora oddati prošnjo za preselitev (obrazec je v referatu in na spletni strani), preselitve so vsak mesec okrog prvega v mesecu,« o poteku selitve v Mariboru, kjer se lahko študenti preselijo enkrat v študijskem letu, pravi Divjak Mirnikova. Tu morajo študent v referatu naselja, kamor se želi preseliti, urediti vse potrebno.

Kaj se zgodi, če se prepišem? Moram dom samo podaljšati ali zaprositi na novo?

V Ljubljani, Mariboru, Kranju in na Primorskem je dovolj, da vložite prošnjo za podaljšanje.Igor Brlek iz zavoda Študentski dom Ljubljana razlaga, da načeloma velja, da lahko bivate v študentskem domu, dokler imate urejen status študenta. To velja tudi v primeru ponavljanja in prepisa. Enako pa velja tudi v dodatnem, absolventskem letu ter na višji, drugi stopnji študija.

S cimrom/cimro se nikakor ne ujamem. Ali se lahko preselim?

V Študentskem domu Ljubljana lahko stanovalci zamenjajo sobo med letom v času preselitvenih rokov, ki potekajo novembra, decembra, aprila in junija. Štiri preselitvene roke imajo tudi v Kranju (praviloma november, januar, marec in maj). Študenti se lahko v času bivanja v študentskih domovih petkrat preselite. »Študent, ki se med letom želi preseliti, mora oddati prošnjo za preselitev (obrazec je v referatu in na spletni strani), in sicer do 25. v mesecu, preselitve so vsak mesec okrog prvega v mesecu,« o poteku selitve v Mariboru, kjer se lahko študenti preselijo enkrat v študijskem letu, pravi Lidija Divjak Mirnik. Obstaja tudi možnost izredne preselitve izven rednih preselitvenih rokov, vendar za to mora študent vložiti prošnjo s katero izkazuje upravičene razloge za preselitev.

Ali lahko »zamrznem« sobo, če odhajam na izmenjavo v tujino?

Med študijskim letom se lahko študenti začasno izselijo – začasno izselitev uredijo vsprejemni pisarni. Za novo študijsko leto morajo zaprositi za podaljšanje bivanja in priložiti dokazilo o študiju v tujini. Če izpolnijo pogoje za podaljšanje bivanja, se po vrnitvi iz tujine lahko ponovno vselijo. V študentskih domovih v Ljubljani in Mariboru morate vložiti prošnjo za začasno izselitev z dokazilom o študiju v tujini, pred začasno izselitvijo.

Kako podaljšam bivanje v študentskem domu?

Rok za podaljšanje bivanja v študentskem domu je ponavadi od junija do druge polovice avgusta, točen datum je določen v razpisu, ki praviloma izide konec maja ali v začetku junija. Za podaljšanje morate oddati prošnjo, ki se jo izpolni elektronskopreko eVŠ-ja http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Prošnji se priloži vsa potrebna dokazila, oddaja pa se elektronsko in priporočeno po pošti.

Koliko časa lahko živim v študentskem domu?

Oseba, ki ima status študenta, lahko pridobi pravico za bivanje v študentskem domu za vsako posamezno leto študija. To pomeni, da v primeru, če ste se za bivanje v študentskem domu odločili v drugem letniku fakultete, nimate pravice bivanja podaljšati še za prvo leto, ko ste bivali drugje. Možno pa je tudi bivanje v času dodatnega (absolventskega) leta.

Kaj narediti, če želim med letom iti iz doma?

Študent se lahko izseli iz doma kadarkoli, brez predhodne najave. Pospravi sobo, jo preda oskrbniku in zaključi postopek v sprejemni pisarni, odgovarjajo v Študentskem domu Ljubljana. Z dnem izselitve študentu prenehajo tudi stroški bivanja in se obračunajo skladno z datumom izselitve in Domskim redom. Če se želi študent nato ponovno vseliti, mora počakati na razpis in vložiti prošnjo za sprejem – kot novinec. Enako velja za vse študentske domove.

Kaj lahko storim, če ugotovim po enem mesecu, da bi subvencijo za študentski dom raje zamenjal za subvencijo pri zasebnikih? Ali je možna menjava in kakšen je postopek?

Lidija Zupančič z Zavoda Študentska svetovalnica razlaga, da spremembo subvencije za bivanje v študentskem domu za subvencijo pri zasebniku opravi študent tako, da se izseli. Nato skupaj z zasebnikom podpišeta pogodbo o bivanju pri zasebniku. Pri menjavi subvencije ni časovne omejitve. Ravno obratno, torej spremembo subvencije pri zasebniku za subvencijo za bivanje v študentskem domu opravi študent tako, da odstopi od pogodbe o bivanju pri zasebniku. To stori v pisarnah študentskih domov. Tam tudi opravi vselitev v študentski dom. Študent se lahko vseli že naslednji mesec.

Vir: filternet.si

Zanimivo /povezane novice