Asistent dirigenta

Andreja Tomažič Hrvatin (1985)

je učiteljica, glasbenica in zborovodkinja, doma iz Povžan, sedaj pa živi v Tubljah pri Hrpeljah. Svojo glasbeno pot je začela z učenjem klavirja pri Nadji Oblak na Glasbeni šoli Sežana. Po splošni gimnaziji v Sežani je vpisala študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Kopru, kjer je z odliko diplomirala iz glasbene didaktike pri dr. Mirku Slosarju. Med študijem je vzporedno dokončala srednjo glasbeno šolo iz petja pri prof. Tanji Grlica na umetniški gimnaziji v Kopru, leta 2016 pa zaključila študij zborovskega dirigiranja in vokalne kompozicije na Konservatoriju za glasbo v Trstu ; dirigiranje je študirala pri Adrianu Martinolliju, kompozicijo pa pri Marcu Sofianopulu, Stefanu Bellonu in Fabiu Niederju. Sicer pa svoje znanje izpopolnjuje na tečajih in seminarjih, ki jih vodijo priznani skladatelji in dirigenti (Ambrož Čopi, Stojan Kuret, Marko Vatovec, Sigmund Thorp, Georg Grün …). Je asistentka Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem (2007-2014, 2016-), umetniška vodja Vokalne skupine Karina (2012-), zborovodkinja MoPZ Slavnik (2004-) in MePZ Sežana (2013-) ter asistentka dirigenta Ambroža Čopija pri Komornem zboru Aegida (2015-). Kot dirigentka in pevka občasno sodeluje tudi z drugimi zbori. V domači občini sodeluje v odborih za pripravo kulturnih prireditev, je članica sveta JSKD OI Sežana. V letu 2016 je napisala knjigo z naslovom Pesmi in pevska tradicija v občini Hrpelje - Kozina. Z APZ UP je na 5. tekmovanju primorskih pevskih zborov in malih skupin prejela zlato priznanje z odliko in posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne skladbe. V letu 2011 ji je Zveza kulturnih organizacij Koper podelila srebrno plaketo. 


Luka Vetrih (1993)

se je z glasbo začel ukvarjati v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini, kjer je končal šest let klavirja pri prof. Davidu Trebižanu ter šest let solo petja pri prof. Katarini Perger Vodnjov, pri kateri je v Sloveniji in tujini dosegel tudi več zlatih in srebrnih priznanj. Z zborovsko glasbo se je prvič srečal v domači vasi pri Moškem pevskem zboru Napev (MOPZ Napev) iz Batuj, katerega prvi zborovodja je bil Marko Vetrih, nato Matjaž Remec. Po končani nižji glasbeni iz solo petja se je leta 2015 vpisal na srednjo glasbeno - Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani (KGBL). Prvi letnik je obiskoval pri prof. Marjanu Trčku, trenutno pa šolanje nadaljuje pri prof. Janku Volčanšku. Na šoli obiskuje tudi Komorni zbor KGBL pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija, ki ga je v sezoni 2016/17 povabil k Akademskemu pevskemu zboru Univerze na Primorskem (APZ UP). V 13. sezoni delovanja zbora je prevzel mesto asistenta/korepetitorja. Pri APZ UP si trenutno nabira dodatna znanja in izkušnje na področju vokalne glasbe, le te pa prenaša na domači zbor MOPZ Napev, katerega je prevzel s sezono 2016/17.