Sociala
četrtek, 08. avgust 2019

Približuje se rok za oddajo prošnje!

Ne pozabi! Do petka, 16. avgusta imaš čas za oddajo vloge za subvencionirano bivanje.

Študenti, ki želijo v prihodnjem študijskem letu pridobiti subvencijo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskem domu ali pri zasebniku, imajo še do 16. avgusta čas za vložitev prošnje.

Študent mora prošnjo za subvencionirano bivanje oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja je prav tako 16. avgust  2019. Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2018/19 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih. Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Tudi v tem primeru lahko vsak študent odda samo eno prošnjo.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje.

Na voljo je več kot 12.121 ležišč

V študijskem letu 2019/20 je razpisanih 12.121 prostih mest, in sicer za sprejem 4.718 in 7.403 za podaljšanje bivanja, ter 24 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2019/20 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih je 32,00 EUR.

Cenzus za dodelitev subvencije znaša 2.522,33 evra bruto mesečno na družinskega člana v letu 2018.

Več informacij in besedila razpisov v slovenščini in angleščini so na voljo na spletni strani Študentskih domov Univerze na Primorskem.

Zanimivo /povezane novice