Splošno
torek, 05. december 2017

Predsednik ŠOUP član sveta Vlade RS za mladino

Nassim Djaba odslej tudi predstavnik mladih v Sloveniji.

V ponedeljek, 4. septembra 2017, je potekala seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki mu predseduje Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Novoizvoljena člana Sveta Vlade RS za mladino sta kot predstavnika mladinskega sektorja za mandatno obdobje 2017-2021 postala Nassim Djaba, predsednik ŠOUP in član predsedstva ŠOS ter Žiga Stopinšek, predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Oba predstavnika sta sporočila, da si bosta, v sodelovanju z Vlado RS, v danem mandatu prizadevala za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji.

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni, obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine, daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih, obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine, daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah, spodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni, spodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznostih povezanih z mladino. 

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi