Interesne dejavnosti
sreda, 22. april 2020

Panevropski hackathon #EUvsVirus

Premagajmo izzive!

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19.

Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne evrope.

Panevropski hackathon, ki bo med 24. in 26. aprilom 2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani https://euvsvirus.org/.

V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala 6 ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer: 

  • Zdravje in življenje,  
  • Neprekinjeno poslovanje, 
  • Družbena in politična kohezivnost, 
  • Delo in učenje na daljavo, 
  • Digitalne finance in 
  • Drugo.

Kako sodelovati in kako prispevati?

Hackathona se lahko udeležite posamezniki in/ali skupine, ki se odločite nasloviti enega od  naštetih 6 skupnih izzivov, ki so bili identificirani na ravni EU. Prijava posameznikov in/ali skupin poteka preko enotne spletne točke EU.  Ne odlašajte in se prijavite čim prej! 

K sodelovanju pri hackathonu vabijo tudi zainteresirane visokošolske institucije, gospodarstvo, civilno družbene organizacije, javne institucije ter MSP-je, ki bi želeli kot partnerji na različne načine sodelovati in podpreti izvedbo hackathona. Sodelujete lahko z zagotavljanjem mentorjev, sponzorirajem zmagovalnih ekip, zagotavljanjem orodij in nagrad, sodelovanjem v evalvacijskih skupinah, diseminacijo informacij in drugo.

Zanimivo /povezane novice