Splošno
ponedeljek, 15. junij 2020

Študijski proces po epidemiji velika neznanka

Študenti v iskanju odgovorov o študijskem procesu po epidemiji.

Izbruh epidemije Covid-19 se sicer oddaljuje, vendar mnogim študentov ni povsem jasno, kakšne posledice bo le-ta imela za študijski proces. 

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) opozarjajo, da se med študenti pojavljajo neodgovorjena vprašanja o prehodu v višje letnike, načinih ocenjevanja znanja, poteku predavanj in ostalih podrobnostih prilagoditve procesa po epidemiji.

"Glede na pridobljena opozorila študentov opažamo, da ne pridobivajo podrobnejših navodil in odgovorov, ki bi jih v danih razmerah nujno potrebovali. Menimo, da bi bilo zelo zaželeno, če bi vodstva fakultet pripravila spletna predavanja, na katerih bi odgovorili na vsa sestavljena vprašanja študentov,” sporoča Jure Ciglar, predsednik ŠOUP in dodaja v primer prakso primorske Fakultete za management, na kateri so se odločili za tovrstno prakso in je bilo predavanje izjemno številčno obiskano. 

Po odgovore na splet

ŠOUP predstavnikom članic Univerze na Primorskem zato svetuje, da tudi za svoje študente pripravijo spletne sestanke, saj bodo vsi študentje tako lahko pridobili vse potrebne informacije, tudi tisti, ki so se, v sili razmer, odselili. 

Zavedamo se, da je položaj, v katerem se je znašla celotna država in posledično tudi celoten sistem visokega šolstva, izjemno zapleten in nikakor ni naša želja podajanje ocen dela Univerze na Primorskem. Pomembno pa se nam zdi, da v teh nekoliko kaotičnih razmerah študentje vemo, na koga se lahko obrnemo. Menimo, da je naša dolžnost ter odgovornost opozoriti na stisko študentov, ki bi morali biti o poteku študijskega procesa obveščeni na ustrezen način,” zaključuje Jure Ciglar. 

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi