Sociala
sreda, 25. januar 2023

ŠOUP predlaga brezplačen javni prevoz za študente v Slovenski Istri!

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) smo pripravili pobudo, ki bi omogočila brezplačen javni prevoz študentkam in študentom v Slovenski Istri.

Menimo, da se študenti v času inflacije soočamo z različnimi stroški, ki pa bi jih brezplačen javni prevoz vsaj nekoliko omilil. Na ŠOUP zagovarjamo trajnostno politiko na področju prometa in se hkrati zavzemamo za rešitve, ki bi študentom olajšale študijsko življenje. To je tudi glavni razlog, da smo se odločili za tovrstno pobudo. 

Pobudo smo že poslali vsem štirim Istrskim občinam (Koper, Izola, Ankaran, Piran), ker verjamemo, da bi brezplačen javni prevoz zagotovil tudi večje število uporabnikov. Hkrati poudarjamo, da bi lahko študenti svoj status izkazili s študentsko izkaznico in vzpostavitev sistema, ki bi študentom zagotavljal brezplačni javni prevoz, ne predstavljala nobenih dodatnih stroškov. 

Verjamemo, da se bomo v prihodnjih dneh sestali s predstavniki P.I.K.A. občin in spregovorili o našem predlogu. Odprti smo za vsa pojasnila in predstavitev našega predloga. 

O predlogu ŠOUP je spregovorila tudi sekretarka za socialno in študentsko problematiko, Tjaša Mele. 

"Študenti smo v preteklih mesecih pri cenah prevoza, najemnin, ter na nekaterih drugih področjih, občutili posledice inflacije in to je tudi eden od razlogov, da smo na ŠOUP predlagali uvedbo brezplačnega javnega prometa za študente, ki obiskujejo visokošolske zavode v istrskih občinah. Verjamemo, da bo ta ukrep pozitivno sprejet med študenti, saj bo vsaj nekoliko olajšal njihovo finančno breme. Pravica do javnega prevoza je namreč ena temeljnih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta, zato je prav, da jim omogočimo koriščenje te pravice v celoti." - Tjaša Mele, sekretarka za socialno in študentsko problematiko


Zanimivo /povezane novice