Sociala
ponedeljek, 22. november 2021

ŠOUP ponovno opozarja na stiske študentov in objavlja poziv za dodelitev finančne pomoči študentom v prazničnem času

ŠOUP je prvi poziv za finančno pomoč objavil aprila 2021, odločili smo se, da študentom ponovno pomagamo po svojih najboljših močeh.

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem smo bili v letošnjem koledarskem letu soočeni z izjemnimi težavami in težkimi preizkušnjami, ki so študente tako ali drugače zaznamovale v času epidemije. Študentje so se v preteklem študijskem letu pogosto obračali na našo organizacijo in prejeli smo izjemno veliko različnih izkušenj, ki nas navdajajo z zaskrbljenostjo. Na te izkušnje nismo pozabili in opozarjamo, da stisk študentov nikakor ni konec. Prav epidemija v preteklem letu je, skupaj z negotovimi razmerami, mnoge stiske študentov dodatno poglobila. 

Študentje se še vedno soočajo s strašnimi finančnimi, socialnimi in tudi bivanjskimi stiskami. Veliko študentov je v preteklem študijskem letu ostalo povsem brez prihodkov, nekateri so bili primorani zapustiti študentske domove. Pozablja se tudi na tuje študente, ki so bili v času epidemije še posebej prizadeti, nekateri se v letošnjem študijskem letu niso vrnili v študijska središča, ker tega preprosto niso zmogli. Starši so lahko, v času epidemije, pomagali le redkim, tudi mnogi starši še vedno čutijo posledice epidemije. 

Spomnimo se stisk v času epidemije 

Spomnimo se nekaterih stisk, ki so nam jih študenti zaupali v času epidemije. 

Na nas se je obrnila študentka, ki je bila prisiljena zapustiti študentski dom in je bivala v najemniškem stanovanju, ki je bilo v izredno slabem stanju, s fantom sta v epidemiji ostala popolnoma brez prihodkov. Zaradi epidemije so se stiske poglobile in podaljšale, danes se na nas še vedno obračajo mnogi študenti, ki čutijo posledice epidemije in verjamemo, da bo zanje tudi letošnje študijsko leto izjemno težko. 

Študent UP FAMNIT svojih staršev ni videl skoraj leto in pol, ker so spadali v rizično skupino. Hkrati je opozoril, da si potovanja v domači kraj v nobenem primeru ni mogel privoščiti, ker je izgubil študentsko delo, ki je predstavljalo njegov edini prihodek. Mnoge izkušnje, ki smo jih prejeli in jih prejemamo še danes imajo veliko skupnega. Vsi študentje so izpostavili, da se bojijo za svojo prihodnost ter za svojo eksistenco. 

Študentka Fakultete za turistične študije, ki prihaja iz tujine je prav tako izpostavila hudo finančno stisko, ki pa jo je neustrezno informiranje s strani vlade le še poglobilo in spremenilo v psihično stisko. V času korona krize je izgubila zaposlitev, mama pa ji, zaradi izjemno nizkih prihodkov, ni uspela pomagati, njen oče je prav tako ostal brez dela. Celotna situacija je trajala toliko časa, da svojih domačih ni videla več kot leto dni. Sama je poskušala najti zaposlitev in se je ves čas prijavljala na razgovore, ki jih je bilo zelo malo, večinoma pa so študente zavračali. 

Ob prebiranju teh stisk in komunikaciji s študenti preprosto ne moremo ostati mirni. Poudarjamo, da se študenti redno obračajo na nas in komunicirajo z nami, zaupajo nam svoje težave, ki so izredno velike. Tudi to je eden od razlogov, da smo se odločili za ponovno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 

Naša skupnost dolžnost je, da pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč 

Prihaja prazničen čas in tudi sedaj se veliko študentov obrača na našo organizacijo z različnimi težavami. Menimo, da moramo, posebej v tem času, študentom pomagati po svojih najboljših močeh. Odločili smo se, da ponovno finančno pomagamo tistim, ki pomoč nujno potrebujejo.

V sodelovanju z društvom Petka za nasmeh ter z Mestno občino Koper želimo ponuditi pomoč študentkam in študentom, ki so v izjemni finančni stiski. Študentska organizacija bo v sklad za socialno ogrožene študente prispevala 5.500 evrov in je tudi pobudnica celotnega projekta, Mestna občina Koper pa bo v sklad prispevala 2.000 evrov. Sredstva bodo nakazana neposredno na račun Dobrodelnega društva Petka za nasmeh in bodo v celoti porabljena za študentke in študente Univerze na Primorskem. Z omenjenimi sredstvi bomo lahko pomagali 75 študentom. 

Danes smo na spletnih straneh ŠOUP objavili poziv za dodelitev finančne pomoči za vse tiste študente, ki potrebujejo našo pomoč. Vse študentke in študente Univerze na Primorskem naprošamo, da se odzovejo pozivu za enkratno finančno pomoč. Zavedamo se, da je država študente v preteklem študijskem letu velikokrat pustila na cedilu. V teh okoliščinah nam ni preostalo drugega kot, da študentom pomagamo sami.

Prosimo vse študente, ki so v stiski, da se odzovejo pozivu za finančno pomoč v prazničnem času

Poziv za finančno pomoč bo objavljen do 3. decembra 2021. Nanj se lahko prijavijo vsi študentje, tako domači kot tuji, ki obiskujejo Univerzo na Primorskem. Pogoji za prijavo na poziv in vsa ostala navodila so objavljena na spletni strani www.soup.si. Po zaključku prijav bo komisija znotraj Študentske organizacije Univerze na Primorskem, pregledala vse prispele vloge in skupaj z društvom Petka za nasmeh bomo razdelili finančna sredstva tistim, ki jih najbolj potrebujejo. 

Zavedamo se, da je stisk študentov še vedno zelo veliko in poudarjamo, da smo v trenutnih razmerah za študente v stiski namenili vsa razpoložljiva sredstva. Veseli nas, da bomo praznični čas lahko polepšali 75 študentom. 

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo na voljo na e-poštnem naslovu: jure.ciglar@soup.si. 

ROK ZA PRIJAVO JE PODALJŠAN DO 10. DECEMBRA 2021!

Pomembna novost, ki velja od 3. decembra je, da prijavo na poziv lahko študenti oddajo tudi osebno v prostorih Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Vsi, ki želijo oddati dokumentacijo lahko to storijo na INFO točki ŠOUP vsak delovni dan od 9. do 12. ure ter od 13. do 15. ure. 

Zanimivo /povezane novice

Dogodki