Splošno
torek, 22. oktober 2019

Odziv na protestni pohod

Volitve članov ŠZ ŠOUP.

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem se danes in v petek odvija ponovitev rednih volitev članov Študentskega zbora ŠOUP. Redne volitve so bile v petek, 18. 10. 2019, prekinjene, saj se je pripetil napad na volišču. 

Med volivci, ki so se udeležili volitev, se je pojavila tudi skupina posameznikov, ki je napadla volilno komisijo, uničili volilne imenike ter volilno skrinjico polili s črnilom. Volilna komisija ŠZ ŠOUP je zaradi nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razpisala ponovne volitve članov Študentskega zbora ŠOUP, ki potekajo za vse volilne enote v Študentskem centru Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper danes, 22. 10. 2019, od 7. do 16. ure (predčasno glasovanje) in v petek, 25. 10. 2019, od 7. do 16. ure.

Ker je bil danes izveden shod, ki naj bi ga organizirala ista skupina, ki je izvedla napad na volišče, želimo predstaviti in dodatno obrazložiti celoten postopek od pričetka razpisa volitev do današnjega dne. 

Postopek rednih volitev članov ŠZ ŠOUP

Na Študentsko organizacijo je bilo oddanih 22 obrazcev za kandidaturo. Kandidature so se zbirale od 30. 9. do 4. 10. 2019. V petek, 4. 10. 2019, je bil kandidacijski postopek zaključen. Vsi tisti, ki so očitali in napovedovali ovire za kandidaturo, so svoje kandidature uspešno oddali. Razpis smo objavili dan prej (29. 9. 2019), da bi imeli kandidati več časa, da razpis preberejo. S tem smo le povečali transparentnost volitev in kandidatura je bila omogočena vsakemu, ki je želel kandidirati. Odpiranje vseh kandidatur smo posneli, posnetek si lahko ogleda vsak, ki to želi. Ena kandidatka, katere kandidatura je bila zavrnjena, si ja ta posnetek tudi že ogledala. 

Razglas volitev smo objavili v ponedeljek, 7. 10. 2019. Objava volilnega razglasa je določena v 45. členu Odloka o volitvah, v katerem je jasno zapisano, da se za objavo le-tega smiselno uporablja določila, ki urejajo objavo volilnega razpisa. Objavo volilnega razpisa ureja 18. člen odloka, v katerem je prav tako jasno navedeno, da se razpis objavi ob delavnikih med vključno ponedeljkom ter vključno petkom. Kršitev odloka tudi v tem primeru ni bilo. 

Vsi očitke glede tega, da je bil razpis skrit ne držijo. Že večkrat smo povedali, da smo razpis objavili na prvi spletni strani ŠOUP, na oglasnih deskah ter na Info točkah ŠOUP. V razpisu smo jasno navedli kontaktno osebo, ki je študentom odgovarjala na vprašanja glede kandidacijskega postopka. Do otežene komunikacije torej ni prišlo. Kot smo že večkrat zatrdili, volitve so potekale transparentno in v skladu z odlokom. 

Dne 16. 10. 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi dveh anonimnih prejetih odprtih pisem sklicalo sestanek, na katerega so bili vabljeni Študentska organizacija UP, Študentska organizacija Slovenije, Študentski svet UP in Študentska lupa. Predstavniki lupe niso prišli, poslali pa so tri zavrnjene kandidate, ki so trdili da niso predstavniki lupe, in so naknadno izvedli napad na volišče v njihovem imenu. Poslali so zgolj svetovalca, ki je tudi povedal, da on pravzaprav ni del te organizacije. Vsi prisotni smo poskusili vzpostaviti dialog in zavrnjenim kandidatom zelo jasno razložili njihove napake. Očitno pa dialog ni bil cilj te skupine posameznikov.

Od devetih zavrnjenih kandidatov sta se le dva pritožila na Nadzorno komisijo ŠOS, iz česar izhaja, da se ostali z zavrnitvijo kandidature očitno strinjajo. Pomembno je razumeti, da je Študentska organizacija Univerze na Primorskem napadena, ker je dosledno spoštovala odlok in zakone, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Nekateri kandidati, ki imajo očitno velike težave z razumevanje odloka, pa si demokracijo predstavljajo tako, da se polivajo volilne skrinjice. 

Odziv na protestni pohod

»Kot predsednik ŠOUP nikoli ne bom dovolil, da se prekrši odlok in se deluje v škodo študentov. Gre za organiziran napad na ŠOUP, ki ga po naših informacijah vodijo nekdanji študentski funkcionarji. Žal nam je za študente, ki so zavedeni in se javno izpostavljajo v imenu nekoga, ki se ne podpisuje in ni pripravljen stopiti pred medije. Sam se lahko soočim s predstavniki Študentske lupe, ko se bodo pod objave začeli podpisovati. Po mojem mnenju demokracije ni mogoče doseči z napadi na volišča in verbalnim nasiljem,« sporoča Jure Ciglar, predsednik ŠOUP.

»Vsem medijem smo zelo jasno odgovorili na sestavljana vprašanja povezana z volitvami in menimo, da gre tu za posameznike, ki več kot očitno ne razumejo odloka. Vsak kandidat, ki ni sposoben zbrati 15 podpisov podpore znotraj fakultete brez podvajanja, pa ni kredibilen za delovanje v študentskem zboru. Naredili so eno izmed treh največjih kršitev odloka in zdaj, ko je postopek zaključen, govorijo o demokraciji. Očitno njihova »demokracija« pomeni delovanje mimo vse pravil. Sem velik zagovornik dialoga, a ga ni mogoče voditi z nekom, ki želi pravila prilagoditi po svoje in ne prizna lastnih kršitev,« dodaja Jure Ciglar, predsednik ŠOUP.

»Študentska organizacija bo tudi v bodoče delovala transparentno in v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Postopek rednih volitev je zaključen in postopka volilna komisija ne bo ponovila. S funkcije predsednika organizacije ne bom odstopil, ker za odstop nimam razloga,« zaključuje Jure Ciglar, predsednik ŠOUP.

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi

Dogodki