Splošno
ponedeljek, 16. april 2018

Natečaj Podjetna Primorska 2018

Nagradni sklad v skupni vrednosti 37.000 €.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo “Podjetna Primorska 2018” že 12. leto zapovrstjo odpira svoja vrata vsem podjetnim posameznikom in skupinam, ki želijo uresničiti svoje podjetniške ideje in se podati v podjetniške vode.

KATEGORIJE NATEČAJA

 • "ACADEMIC START-UP – Rektorjeva nagrada Univerze na Primorske", ki je namenjena študentom, mladim diplomantom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem Univerze na Primorskem,
 • "START-UP OPTIMIST", ki je namenjena posameznikom in ekipam, ki nimajo podjetniških izkušenj in niso nikoli bili ustanovitelji podjetja oziroma niso zasedali vodstvenih funkcij v podjetjih in
 • "START-UP ACCELERATOR NAVIGATOR", ki je namenjena izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.


CILJI NATEČAJA

 • Spodbujanje podjetništva, podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu med študenti, raziskovalci, pedagoškimi delavci ter neizkušenimi ali izkušenimi podjetniki.
 • Identifikacija najboljše podjetniške ideje in posledično ekipe z namenom olajšanja podjetniških začetkov ter možnosti ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti v regiji.
 • Povezovanje gospodarstva v regiji s perspektivnimi kadri (akademska sfera in širše), ki imajo dobre poslovne ideje in rešitve.
 • Komercializacija znanja, nastanek novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up in spin-off podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.


NOVOSTI LETOŠNJEGA NATEČAJA

 • Izvedba prilagojenega programa za finaliste v kategoriji »START-UP NAVIGATOR«, kjer bo ob zaključku natečaja organizirana predstavitev pred investitorji.
 • Pretekli zmagovalci v katerikoli od kategorij natečaja v zadnjih 3 (treh) letih po tem pravilniku niso upravičeni do prijave na natečaj.
 • Okrepljeno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki so ponovno prepoznale pomen sodelovanja s podjetniškim podpornim okoljem. Občina Izola se pridružuje s posebnim denarnim skladom za prijavitelje iz Občine Izola, Mestna občina Koper pa s podporo pri organizaciji natečaja.


POTEK NATEČAJA

Po pregledu prijavnih obrazcev s strani komisije, bodo prijavitelji povabljeni na predstavitve pred komisijo. V sredini meseca maja 2018 je predvidena objava vseh finalistov. Rok za prijavo na natečaj je 15.5.2018 do polnoči!

Aktivnosti natečaja bodo potekale predvidoma do jeseni 2018, saj bodo poleg tematskih delavnic, ki so pomembne za razumevanje posameznih vsebinskih sklopov poslovnega modela, na inkubatorju organizirali tudi dogodke v sodelovanju z gospodarstveniki iz regije, poleg tega pa bodo poletni meseci namenjeni izključno delu ustreznih mentorjev s prijavljenimi ekipami, ki bodo izbrane med finaliste.

Jeseni bodo finalisti morali oddati končne poslovne modele in podjetniško idejo predstaviti pred komisijo. Natečaj se bo zaključil predvidoma v mesecu novembru 2018, ko bodo na zaključnem dogodku natečaja podeljene nagrade za najboljše podjetniške ideje.

Delavnice bodo potekale na različnih lokacijah. Vsi finalisti bodo o programu, lokaciji in terminu izvedbe obveščeni preko elektronskih medijev.


NAGRADNI SKLAD

Nagrade bodo podeljene delno v gotovinskem izplačilu, delno v obliki vavčerja, ki zajema paket svetovalnih in drugih storitev ter enoleten brezplačen najem poslovnih prostorov v Inkubatorju. Nagradni sklad letos znaša 37.000 eur in sicer:

 • Start-up Academic  - Rektorjeva nagrada Univerze na Primorskem:  1. nagrada 4.000, 2. nagrada 2.500, 3. nagrada 1.500
 • Start-up Optimist: zmagovalec prejme nagrado v vrednosti 4.000 eur,
 • Start-up Accelerator Navigator:  Za prijavitelje, ki bodo izbrani med finaliste bo na voljo strokoven mentorski program, ter organizirana predstavitev pred investitorji.
 • Posebna nagrada Občina Izola: nagradni sklad v vrednosti 10.000 eur za finaliste iz Občine Izola.

Zanimivo /povezane novice