Sociala
torek, 14. april 2020

Kam po pomoč? Kako lahko pomagam?

PreProstoVoljni nagrajujejo prostovoljce.

Dragi prostovoljci, prostovoljke in vsi, ki potrebujete pomoč!

Kot ste verjetno seznanjeni, se v času epidemije pomoč dostave nujnih potrebščin za preživetje/zdravil ranljivim skupinam in varstvo otrok za delavce v kritični infrastrukturi  organizira na občinski ravni.

Za vas smo na enem mestu zbrali podatke, na koga se lahko za tovrstno pomoč obrnete, ravno tako pa tudi podatke, kje lahko izrazite svojo pripravljenost za pomoč, če je/bo ta potrebna.

Podatki so zbrani s spletnih strani občin. Občine smo pozvali k sprotnemu ažuriranju tega seznama.

Informacije po občinah.

Vsi, ki bi kot posamezniki radi izrazili pripravljenost za prostovoljsko pomoč ljudem v stiski v času epidemije, lahko to naredite tudi tako, da:

- izpolnite prijavni obracec Slovenske filantropije (za pomoč v socialno varstvenih zavodih)

- izpolnite prijavni obrazec Rdečega križa

- izpolnite prijavni obrazec Slovenske karitas

- se obrnete na svojo občino/občinski štab Civilne zaščite (kontakti zgoraj v tabeli).

PREPROSTOVOLJNI NAGRAJUJEJO

Za vse PreProstoVoljce smo za nagrado pripravili praktična darilca. Na info@soup.si ali na družbena omrežja ŠOUP nam pošljite fotografije prostovoljnega dela, ki ga opravljate, mi pa vam bomo poslali nagrado.

POZIV PROSTOVOLJCEM ZA POMOČ V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH

Čas epidemije koronavirusa lahko močno zmanjša število kadra znotraj socialno varstvenih zavodov (domovi za starejše, posebni domovi). Ljudje so tam nastanjeni 24 ur na dan, čas epidemije pa njihovih potreb ni zmanjšal.

Na Slovenski filantropiji in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ne želijo, da bi se zaradi koronavirusa zmanjšala kvaliteta oskrbe ljudi. Za njih je sedaj dobro poskrbljeno. V primeru velikega upada zaposlenih v zavodih (zaradi bolezni) pa je potrebno reagirati hitro. Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomankanja kadra, ampak samo hitri »krizni« odziv.

Vse zainteresirane posameznike vabijo k registraciji vaše pripravljenosti. Glede na potrebe posameznih zavodov vas bodo povabili k sodelovanju. Ne glede na dejansko vključitev v prostovoljsko pomoč v dom za starejše, se vam zahvaljujejo za pripravljenost, s katero sporočate, da se lahko kot družba zanesemo drug na drugega.

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je naslednja:
• Pomoč pri delitvi hrane.
• Postiljanje in preoblačenje postelj.
• Transport materiala in odpadkov.
• Posamični sprehodi stanovalcev.

V primeru zares izredne situacije iščejo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

V skrbi za čim boljše zagotavljanje zdravja vseh vključenih, k prostovoljski pomoči vabijo ljudi stare do 55 let, ki niso (bili) v stiku z okuženimi ali drugimi bolnimi osebami in nimajo znakov okužbe z novim korono virusom (so zdravi) .

Ne iščejo prostovoljcev/k za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tiste, ki se lahko zavežejo k sodelovanju na daljši rok (teden ali 14 dni). Domovi bodo ostale pomoči zelo veseli po koncu epidemije.

Prostovoljsko delo bo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo določena podpora. Od vas pričakujejo odgovornost, zavzetost in spoštovanje navodil, da s tem ne ogrozite zdravja sebe, drugih zaposlenih in varovancev.

Svojo pripravljenost za pomoč lahko izkažete z izpolnitvijo obrazca na povezavi.

Vir: Slovenska filantropija/prostovoljstvo.org

Zanimivo /povezane novice