Splošno
ponedeljek, 13. julij 2020

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Objavljen je JR za leti 2021 in 2022.

V Uradnem listu RS dne 10. 7. 2020 je bil objavljen Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022 je dostopen v prilogi novice.

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva tukaj.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

Rok za prijavo poteče 24.8.2020!

Dodatne informacije, v sklopu nevsebinskih vprašanj, posredujejo:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-34 ali tel. 01/369-77-14, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-21, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog:

  • Prvo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2020. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne 24. 8. 2020. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
  • Drugo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2021. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 24. 8. 2021. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

Zanimivo /povezane novice

ŠOUP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamuditi