Splošno
četrtek, 12. maj 2022

Dvig štipendij bo razširil krog upravičencev, študenti bodo odslej v boljšem položaju!

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) smo izjemno veseli, ker so pred dnevi v veljavo stopile spremembe, ki jih prinaša Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)

Zakon bo štipendije postopno dvignil za 20 % do leta 2024. Velja izpostaviti, da se bo v naslednjem letu dvignila tudi višina subvencije za študentsko prehrano, ki bo s 1. 1. 2023 znašala 3,50 €. 

Tovrsten ukrep je bil v zakon vključen, ker je kar 38 % študentov, ki so sodelovali v raziskavi Evroštudent, navedlo, da se soočajo z resnimi finančnimi težavami. Štipendije, ki so veljale pred sprejetjem zakona, so bile preprosto prenizke in prav za to smo se na ŠOUP ter ŠOS odločili, da bodo predlagali postopno zvišanje le-teh. Ker pa samo zvišanje ni dovolj, so se odločili še za uvedbo dveh dodatnih dohodkovnih razredov, ki bosta razširila krog upravičencev. 

S sprejetjem zakona za urejanje položaja študentov bo ukinjena tudi starostna omejitev, ki je veljala do sedaj. Na ŠOUP poudarjamo, da mora minister, ki je pristojen za delo v šestih mesecih sprejeti pravilnike, ki bodo tovrstno omejitev odpravili. 

Zakon prinaša še eno izjemno pozitivno spremembo za vse študentke in študente, in sicer gre za izvzem dohodkov iz študentskega dela in kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev po ZUPJS. 

Kaj to pomeni? Izpostavljamo, da mora študentsko delo ostati socialni korektiv ter da pretekla ureditev preprosto ni bila poštena do študentov, saj je bilo študentsko delo upoštevano pri izračunu socialnih transferjev posameznih družin. Ker študentsko delo opravljajo tudi nekateri študenti, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, je bila ta sprememba nujno potrebna in bo pozitivno vplivala na vse tiste študente, ki jim študentsko delo predstavlja socialni korektiv. 

Ob uveljavitvi nekaterih sprememb, je sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje na ŠOUP, Andrej Fras, izpostavil, da bodo pozitivne posledice zakona čutili vsi študenti v Sloveniji. 

»Zakon prinaša ogromno pozitivnih sprememb za vse študente, ki so že v veljavi. Veseli me, da se bodo štipendije končno dvignile ter da nam je uspelo, skupaj z ostalimi študentskimi organizacijami, tudi razširiti krog upravičencev, ki bodo prejemali štipendijo. Hkrati je zelo pomembno, da študentsko delo oziroma dohodki, ki jih študenti prejmejo iz tega naslova, ne bodo več upoštevani pri izplačilu socialnih transferjev. Študentsko delo je nujen socialni korektiv, ki mnogim socialno ogroženim študentom pomaga na njihovi študijski poti. Veselim se vseh sprememb zakona, tudi tistih, ki bodo v veljavo stopile v prihodnjem letu.« - Andrej Fras, sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje 


Zanimivo /povezane novice