Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (SOPA)

SOPA

Osnovna ideja SOPA je pri vsakem izmed nas vzbuditi pozornost in vprašanje o tem, kakšno je pravzaprav naše vedenje pri pitju alkohola. Ideja je zasnovana na tem, da bi imel vsak član skupnosti na voljo vse potrebne informacije o negativnih učinkih čezmernega pitja alkohola, bodisi zase ali pa za svojega bližnjega, prijatelja. 

Namen je predvsem ozaveščanje, ker v primeru, da bi se izkazalo, da nekdo živi tvegano za svoje zdravje, bi pitje alkohola lahko zmanjšal ali o tem obvestil svojega bližnjega. Posledično bi se vzpostavil stik s strokovnjakom in bi se tako poiskalo ustrezne načine za zmanjšanje ali prenehanje s čezmernim pitjem oziroma nadomeščanje le tega z zdravimi izbirami. 


V projektu aktivno sodeluje že prek 600 strokovnjakov in predstavnikov različnih področij, ki se pri svojem delu redno srečujejo s težavami, ki so povezane s čezmernim pitjem alkohola v slovenski skupnosti. Slovenci živimo v t. i. »mokri kulturi«, v kateri je pitje alkohola prisotno na dnevni ravni in ne glede na priložnost. 

Vsak lahko prispeva svoj del k vzpostavitvi odgovornega odnosa do pitja alkohola v skupnosti. Nihče ne pije alkohola zato, da bi postal zasvojen, in nikomur se to ne zgodi čez noč. Najnovejše prelomne raziskave kažejo, da varna meja ne obstaja in da katero koli pitje alkohola že pomeni določeno stopnjo tveganja in negativne posledice za zdravje ter blagostanje posameznika in širše skupnosti. 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %). Upravičenca projekta sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje. Vodja projekta je mag. Tadeja Hočevar, Nacionalni inštitut za javno zdravje.


Povzeto po brošuri SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola