Splošno
ponedeljek, 21. oktober 2019

Napad na študentskem volišču

Koprski župan posredno odgovoren.

Univerzitetna športna zveza Primorske je s podporo Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) v sredo, 16.10.2019, priredila Jesensko Čisto 10ko, na kateri je gost, koprski župan Aleš Bržan, pozdravil navzoče študente.

V četrtek je ŠOUP vsem strankam koprskega občinskega sveta poslal poziv k opravičilu za izjavo župana. V petek, ko so na Študentskem centru potekale volitve, pa je prišlo do napada, v katerem je morala posredovati tudi policija.

Župan je dne 16.10.2019 udeležencem dogodka Jesenska Čista 10ka podal neprimerno izjavo, in sicer »Bliža se čas volitev v študentski zbor, poskrbite za to, da bodo te res legitimne in poštene. Če mislite da niso, naredite vse za to, da se ponovijo,« ob tem pa dodal, da jim bosta on in Mestna občina Koper pri tem vedno prisluhnila ter pomagala.

Županove javne izjave ni mogoče razumeti drugače kot javno obtožbo o volitvah, ki trenutno potekajo na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP). Izjava je bila, iz več razlogov, izjemno neprimerna ter njegovo ravnanje grobo posega v avtonomijo študentskega organiziranja v Republiki Sloveniji.

Neprimerno je že to, da se javno obtoži organizacijo na prireditvi, katere organizator je druga organizacija. Prireditev Jesenska Čista 10ka organizira Univerzitetna športna zveza Primorske, organizacija, ki je zadolžena za izvedbo interesnega dela študentskega športa.

Neprimerno je tudi, da se javno obtoži, da postopki v organizaciji niso legitimni in pošteni. Študentske organizacije so pri svojem delu avtonomne in skrbijo za korist ter dobrobit vseh študentov v Republiki Sloveniji. Katerikoli politični funkcionar ima pravico izraziti svoje mnenje o študentskih organizacijah. Kot organizacija smo vedno pripravljeni sprejeti konstruktivno kritiko. Ko pa gre za očitke o nepravilnostih, ki naj bi bile povezane z volitvami, pa mora vsakdo, ki se odloči spregovoriti o takšnem delovanju zanj imeti trdne dokaze.

Študentski zbor ŠOUP in volilna komisija ŠOUP je volitve izvedla transparentno in v skladu z vsemi pravnimi akti, ki veljajo znotraj ŠOUP ter v skladu z odlokom o volitvah. Gospod Bržan pa je s svojim nagovorom oblatil dobro ime Študentske organizacije Univerze na Primorskem in vseh študentov, ki delujejo znotraj organizacije.

Na študentski organizaciji želimo imeti z Mestno občino Koper korektne in profesionalne odnose, ker spoštujemo njeno vodstvo in menimo, da je dobro sodelovanje ključno za dobrobit študentov in vseh ostalih mladih v Kopru. Enako delovanje pričakujemo tudi od predstavnikov občine. Potrebno se je zavedati, da župan Mestne občine Koper uživa moralni prestiž, ki se imenuje javna beseda in tu je bila ta beseda zlorabljena.

Republika Slovenija je po Ustavi, ki predstavlja najvišji pravni akt, pravna država. Obstajajo komisije znotraj ŠOUP, komisije znotraj krovne organizacije (ŠOS) in tudi sodišča. Vse te institucije in organi obstajajo z namenom, da razrešijo morebitne nepravilnosti. O nepravilnostih lahko presojajo le za to ustrezno usposobljeni ter imenovani organi in nihče drug.

»Koprski župan Aleš Bržan je bil tako generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije kot predsednik Kluba študentov občine Koper, iz česar izhaja, da pozna organiziranje in avtonomnost le tega. Povod za dogodke, ki so se zgodili 18. 10. 2019 na dan volitev, se tako lahko išče tudi v županovi izjavi. Gre za hujskaštvo in nagovarjanje študentov k prekinitvi popolnoma transparentnih volitev. Župan za svojo izjavo ni imel nikakršnega povoda in nobenih dokazov. Kot župan Kopra bo moral prevzeti vsaj del odgovornosti, ker je po mnenju ŠOUP posredno odgovoren za dogodke, ki so se zgodili na dan volitev,« meni Jure Ciglar, predsednik ŠOUP

Poudariti želimo, da navedbe zavrnjenih kandidatov, ki trdijo, da so izkoristili vsa pravna sredstva, ne držijo. Zavrnjenih je bilo devet kandidatov, le dva kandidata sta se pritožila na nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije.

Menimo, da je polivanje volilnih skrinjic v demokratični državi nedopustno. Posebej zaskrbljujoče pa je, da politični funkcionar nagovarja študente k napadom na uradne postopke avtonomne organizacije.

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit