Šport
sreda, 06. november 2019

Ali veš kaj je SOPA projekt?

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji

Izšla je e-publikacija z izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018, ki prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11-, 13-, 15- in 17-letniki. Raziskava se izvaja vsake 4 leta zdaj že v 49 državah.

Publikacija prinaša analizo stanja na področju zdravstvenih izidov, družine, šole, prijateljev, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij ter tudi ugodne in neugodne trende od 2002 do 2018 v Sloveniji.

TVEGANA VEDENJA: ALKOHOL (11, 13, 15, 17 let)

Pitje alkoholnih pijač (pitje alkoholnih pijač kadarkoli v življenju, pitje alkohola vsaj enkrat na teden oziroma tedensko pitje, opitost vsaj dvakrat v življenju) med mladostniki, starimi 11, 13, 15 in 17 let, narašča s starostjo. O pitju alkohola kadarkoli v življenju poroča vsak sedmi 11-letnik (14,9 %), med 17-letniki pa večina (86,0 %); v obeh mlajših starostnih skupinah so odstotki pomembno višji pri fantih kot dekletih.

Odstotek mladostnikov, ki poročajo o tedenskem pitju, se giblje od 2,5 % med 11-letniki do približno četrtine med 17-letniki (25,9 %), pri čemer so odstotki v večini starostnih skupin (13, 15 in 17 let) pomembno višji pri fantih kot dekletih. Odstotek tistih, ki so bili opiti že vsaj dvakrat v življenju, pa se giblje od 1,2 % med 11-letniki do več kot polovice med 17-letniki (52,1 %), pri čemer so v večini starostnih skupin (11, 13 in 17 let) odstotki pomembno višji med fanti kot dekleti.

Skoraj vsak tretji 15-letnik (31,2 %) in pomembno manj, to je skoraj vsak četrti 17-letnik (23,2 %), navaja, da je prvič pil alkohol v starosti 13 let ali manj. O prvi opitosti v starosti 13 let ali manj poroča vsak štirinajsti 15-letnik (7,1 %) in 17-letnik (7,0 %). Odstotki so pomembno višji med fanti kot dekleti, razen v odstotku opitih med 15-letniki.

Trend (11, 13, 15 let): v obdobju 2002–2018 se je odstotek mladostnikov, ki poročajo o tedenskem pitju, pomembno znižal med 13-letniki in 15-letniki skupno ter pri obeh spolih, odstotek 11-letnih deklet pa pomembno zvišal. Odstotek mladostnikov, ki so bili v življenju vsaj dvakrat opiti, se je v tem obdobju pomembno znižal v vseh starostnih skupinah, skupno in pri obeh spolih.

Trend (15 let): skupno in pri obeh spolih se je pomembno znižal tudi odstotek 15-letnikov, prvič opitih v starosti 13 let ali manj.

Vsak četrti 15-letnik (26,6 %) in vsak drugi 17-letnik (52,1 %) je bil opit vsaj dvakrat v življenju, vsak sedmi 15-letnik (14,3 %) in vsak četrti 17-letnik (25,9 %) pa pije alkoholne pijače vsaj enkrat na teden.

Odstotek mladostnikov, ki so bili opiti vsaj dvakrat v življenju, se je znižal v vseh starostnih skupinah skupno in pri obeh spolih, odstotek tedenskega pitja pa med 13-letniki in 15-letniki, skupno in pri obeh spolih.

Kaj nam sicer kažejo podatki?

Veseli nas dejstvo, da vse več otrok redno zajtrkuje, uživa sadje in zelenjavo ter so redno telesno dejavni. Manj je tistih, ki redno uživajo sladkane in energijske pijače, kadijo in pijejo alkohol. Razberemo tudi, da večina mladostnikov svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali odlično in je zadovoljnih s svojim življenjem. Ti trendi so razveseljivi in upravičujejo porabo človeških in finančnih virov, ki jih Slovenija vlaga v promocijo zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov.

Žal pa so razvidni tudi manj ugodni trendi, ki nas skrbijo. V proučevanem obdobju se je pomembno povečal odstotek mladostnikov, ki redno doživljajo vsaj dva psihosomatska simptoma, zvišal se je odstotek mladostnikov, ki so trpinčili vrstnike. Ne moremo tudi mimo podatka, da skoraj vsak tretji mladostnik poroča o občutkih žalosti ali obupanosti, ki so bili prisotni vsaj dva tedna v zadnjem letu in so vplivali na njegove vsakodnevne dejavnosti.

Posebej skrb vzbujajoče je, da skoraj vsak peti 15 in 17-letnik poroča, da je v zadnjem letu resno razmišljal o tem, da bi poskušal narediti samomor. V prihodnje bomo morali več napora vlagati tudi v strategije za obvladovanje novih tehnologij, saj podatki kažejo, da skoraj vsak deseti mladostnik uporablja spletne socialne medije, na način, ki pomeni tveganje.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Kratek povzetek raziskave HBSC 2018 je objavljen TUKAJ.

Predstavitev raziskave HBSC 2018 je objavljen TUKAJ.

HBSC4HBSC1


VIR: Nacionalni inštitut za javno zdravje, www.sopa.si

SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je nacionalni projekt, ki poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. 

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit