Splošno
četrtek, 14. maj 2020

Nova članica predsedstva ŠOUP

Potrjena nova sekretarka za izobraževanje in študentsko svetovanje.

Člani Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) so na seji imenovali novo članico Predsedstva ŠOUP. Na predlog predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja, so člani Študentskega zbora ŠOUP imenovali novo članico študentskega predsedstva Tjašo Mele, ki bo prevzela funkcijo sekretarke za izobraževanje in študentsko svetovanje.

Študentsko predsedstvo sestavljajo predsednik, sekretar za socialo in študentsko problematiko, sekretar za mednarodno dejavnost, sekretar za interesne dejavnosti in sekretar za izobraževanje in študentsko svetovanje.

Resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP ponuja veliko aktivnosti, ki pripomorejo k osebnostni rasti študentov Univerze na Primorskem (UP).

Naš fokus je študentom ponuditi kvalitetna izobraževanja kot komplement strokovnemu oz. formalnemu izobraževanju, ki ga ponuja UP. Z željo po spremembah na boljše gradimo vsi študentje veliko skupnost, ki bo kritično opozarjala na napake in konstruktivno predlagala rešitve. Resor za izobraževanje in študentska organizacija je študentom nova družina, ki bo z odgovornostjo vedno opozarjala na kršenje pravic in neopravljene dolžnosti študenta.

Zato je pomembno, da vzdržujemo geslo »študentje za študente«, ker s pravo participacijo lahko vsak študent UP pripomore k izboljšanju  življenja študentov.

Na Resorju za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP oblikujemo stališča študentov UP za kakovostnejši študij ter boljše študijske razmere, ki jih zagovarjamo tudi na nacionalni ravni. Hkrati pa svetujemo in iščemo rešitve za premostitev težav, ki se pojavljajo bodisi na študijskem področju, bodisi na področju študentskih pravic.

Ker sledimo našemu namenu tudi na nacionalni ravni, resor aktivno sodeluje pri pripravljanju politike in usmeritev, ki jih koordinira organizacija vseh študentov v Sloveniji, Študentska organizacija Slovenije.

Delo resorja se osredotoča na vsebino. Vabimo te, da se nam pridružiš, v kolikor bi rad pridobil dodatna znanja in izkušnje s področja visokega šolstva ali pa udejanil projekte, ki so vezani na področje delovanja resorja.

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit