Primss

YOUTH ADRINET

Mednarodni projekt je uspešno kandidiral na razpisu Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013 in pričel z izvajanjem oktobra 2011.

youth adrinet logo

Splošni cilj projekta, v okviru katerega sodeluje 14 projektnih partnerjev iz Italije (Gorica, Pesaro-Urbino, Rimini, Campobasso, Puglia), Slovenije (Izola), Albanije (Skadar), Bosne in Hercegovine (Sarajevo), Hrvaške (Pulj, Dubrovnik) in Srbije (Novi Sad), je promocija servisov za mlade in spodbujanje njihove udeležbe v civilni družbi, ki se bodo udejanjili skozi izmenjave tehničnih kompetenc in dobrih praks.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Youth Adrinet je spodbujanje različnih aktivnosti za povečanje evropske identitete in dejavnega sodelovanja v družbenem življenju mladih v multi-kulturnem in več-etničnem območju Jadrana.

Ker mladi predstavljajo prihodnost, je potrebno vzpostaviti z njimi nove strategije, ki bodo spodbujale njihovo zavezanost v javnem življenju in še posebej v življenju evropske družbe.

Projekt predlaga, da se spodbuja medsebojno spoznavanje, razvoj metodologij, s ciljem povečati aktivno sodelovanje mladih v javnem življenju.

Glavni cilji projekta je ustvariti model, kjer bi načelo aktivnega državljanstva mladih našlo pravo mesto, napredni metodološki pristop, ki vključuje lokalne in mednarodne razsežnosti; strokovno usposabljanja osredotočeno na ustvarjanje novih možnosti za zaposlovanje mladih, itd.

Slovenski partner projekta je Občina Izola. Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS) pa je izvajalec nekaterih vsebinskih sklopov, npr. 40-urnih brezplačnih usposabljanj za mlade s področja Obale ter 40-urnih brezplačnih mednarodnih delavnic za mlade med 18. in 29. letom starosti.

V prvih treh julijskih tednih 2013 smo Primss-ovci izvedli prvi sklop 40-urnih izobraževalnih delavnic za mlade. Velik poudarek celotnega projekta je na izobraževanjih s področja vključevanja mladih na trg delovne sile in njihovega spodbujanja pri aktivni udeležbi v civilno družbo. Šest celodnevnih srečanj se je sicer redno udeleževalo 15 mladih, ki so že na začetku izpostavili željo in potrebo, da se naučijo česa novega, predvsem pa uporabnega. Teme posameznih srečanj so tako bile povezane s timskih delom (tako v poslovnih sistemih kot tudi v delovanju mladinskih skupin), s pridobivanjem in razvojem idej, urjenjem ustvarjalnosti in kreativnosti, pa tudi s spoznavanjem pravnih okvirov vstopa mladih na trg dela (npr. razlike med s.p.-jem, zavodom, društvom in d.o.o.-jem). Zelo dobro sprejeti so bili tudi napotki za karierni razvoj in pripravo življenjepisa ter nastopa pred potencialnim delodajalcem. Vsebin smo se skupaj z mladimi lotevali z različnimi pristopi in metodologijami kot so »brainstorming«, metoda DeBonovih šestih klobukov razmišljanja, SWOT analiza itd., ki so vse hitro prenosljive v prakso. Glede na to, da bo večina udeležencev kmalu zaključila študij, so bile naslednje vsebine izobraževanja še posebej dobro sprejete: lastnosti dobrega CV-ja, pomembnost prijave, kakšne so možnosti pri odpiranju lastnega podjetja, kakšno je v resnici timsko delo ter razlika med timom in skupino, nujnost vizije in strategije tima in kakšne so lastnosti, ki jih dober vodja potrebuje, če želi uspeti pri svoji nalogi.

Delavnice smo vodili Peter Kastelic, Mitja Tretjak, Barbara Kramžar, Mateja Šukalo in Danijela Stojanović.

Drugi 40-urni sklop izobraževalnih delavnic je potekal med 16. in 20. septembrom 2013. Program je vključeval tematiko socialnega podjetništva in dobre podjetniške prakse; zasedba izobraževanja je bila mednarodna, saj so se septembrskih srečanj udeležili tudi mladi iz 5 tujih držav, zato so delavnice potekale v angleškem jeziku.

V program so bile vključene vsebine: team-building, delavniško delo na tematike socialnega podjetništva (osnove socialnega podjetništva, poslovni model socialno podjetniške ideje, financiranje  in poslovni načrt v socialnem podjetju). Zadnji dan izobraževanja smo obiskali dobre prakse - na Občini Piran so nam predstavili projekte občine v sklopu socialnega podjetništva, v Portorožu smo obiskali trgovino socialnega podjetja Product Piran, v Malem Dolu pri Komnu pa kmetijo Brinjevko.

Septembrske delavnice smo vodili Peter Kastelic, Mitja Tretjak, Barbara Kramžar (PRIMSS), Tomaž Stritar, Matic Kašnik iz socialnega podjetja Uspešen Podjetnik in Nataša Rupnik iz Zavoda Knof.