četrtek, 01. avgust 2019

Nagrade za diplomske in magistrske naloge s področja NVO

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa razpisuje nagradi v višini 250 € bruto za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019.

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa razpisuje nagradi v višini 250 € bruto za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019.

Prijavite se lahko vse/-i:
študentke/-je Univerze na Primorskem, ki obravnavate tematiko, povezano z delovanjem nevladnih organizacij ali
študentke/-je s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki obravnavate tematiko, povezano z delovanjem nevladnih organizacij ali
študentke/-je iz drugih univerz v Sloveniji, ki obravnavate tematiko, povezano z delovanjem nevladnih organizacij v Obalno-kraški regiji.

Upravičene/-i prijaviteljice/-i ste vse/-i, ki ste v letu 2018 in 2019 (najkasneje do 13. septembra 2019):
– magistrirale/-i po bolonjskem sistemu ali
– diplomirale/-i po bolonjskem sistemu.

Ključni kriteriji za izbor najboljših del bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Prednostno bodo ocenjene tiste naloge, ki obravnavajo delo nevladnih organizacij v Obalno-kraški regiji.

Štiričlanska komisija bo med prejetimi prijavami podelila denarni nagradi:
 – za najboljše magistrsko delo (2. bolonjska stopnja) 250 € bruto.
 – za najboljše diplomsko delo (1. bolonjska stopnja) 250 € bruto.

Izpolnjen prijavni obrazec (podpisan in skeniran) in e-verzijo diplomskega oz. magistrskega dela pošljite po e-pošti na info@sticisce-iskra.si, pošljite priporočeno po pošti (s pripisom: »Razpis za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja delovanja NVO 2018 in 2019«) na sedež Stičišča ISKRA, PiNA, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali dostavite osebno.

ROK ZA ODDAJO: petek, 13. september 2019 
RAZPISNO BESEDILO: klik