ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • United nations Združeni narodi

Delovni dan v OZN na Dunaju

Želite en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) na Dunaju? Shadowing programme študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni svet Dunajskega mednarodnega centra (Vienna International Centre).

Kako si osebje OZN prizadeva za napredek pri globalnem razoroževanju ali kako se borijo proti drogam, trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu? Kako je osebje OZN vključeno v zaščito beguncev ali miroljubno rabo vesolja? Kako potekajo tiskovne in informacijske aktivnosti OZN? Bi morda radi vedeli več o tem, kako poteka simultano prevajanje konferenc v vseh šest uradnih jezikov OZN ali kako urediti in tiskati dokumente z več kot tisoč stranmi?
 
Organizatorji k sodelovanju vabijo podiplomske študente iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije.
 
O programu
Shadowing programme podiplomskim študentom, ki jih zanima delovanje OZN, omogoča, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program organizira Informacijska služba ZN (United Nations Information Service, UNIS) na Dunaju v sodelovanju z agencijami in organizacijami ZN s sedežem na Dunaju. Cilj programa je obeležiti dan ZN (24. oktober). V Sloveniji razpis poteka v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo.
 
O Združenih narodih na Dunaju
Dunajski mednarodni center je četrti generalni sedež OZN za New Yorkom, Ženevo in Nairobijem. Od odprtja 23. avgusta 1979 je le-ta postal sedež številnih organizacij v sistemu OZN. Več kot 4.000 zaposlenih iz več kot 100 držav je zaposlenih pri 15 mednarodnih organizacijah in enotah ZN na Dunaju.
 
V programu bodo sodelovale naslednje agencije ali organizacije:
- Mednarodna agencija za jedrsko agencijo (International Atomic Energy Agency, IAEA);
- Organizacija za pripravo celovite Pogodbe o prepovedi jedrskih poskusov (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO);
- Organizacija ZN za industrijski razvoj (UN Industrial Development Organization, UNIDO);
- Urad ZN za droge in kriminal (UN Office on Drugs and Crime, UNODC);
- Urad ZN za zadeve vesolja (UN Office for Outer Space Affairs, UNOOSA);
- Program ZN za okolje (UN Environment Programme, UNEP);
- Visoki komisariat ZN za begunce (UN High Commissioner for Refugees, UNCHR) – Urad v Avstriji;
- Informacijska služba ZN na Dunaju (UN Information Service Vienna, UNIS Vienna);
- OPEC sklad za mednarodni razvoj (OPEC Fund for International Development, OFID).
 
Kdo se lahko prijavi?
Za sodelovanje v programu se lahko prijavijo podiplomski študenti katerega koli univerzitetnega programa, stari do vključno 29 let, ki imajo slovensko državljanstvo. 
 
V Sloveniji bodo za sodelovanje v programu izbrani štirje (4) kandidati. Organizatorja bosta pri izbiri kandidatov upoštevala uravnoteženost spolov in izbrala kandidate z različnih področij študija ter različnih krajev.
 
Lokacija in čas izvajanja programa 
Program se bo izvajal en dan med 26. oktobrom in 24. novembrom 2017 na Dunajskem mednarodnem centru oziroma Uradu ZN na Dunaju. Sodelujoči bodo en delovni dan spremljali zaposlenega v OZN.
 
Izbrani kandidati bodo pred programom povabljeni na brezplačen voden ogled Dunajskega mednarodnega centra, kjer bodo izvedeli več o ZN na Dunaju.
 
Izbrani kandidati morajo biti časovno prilagodljivi v času izvajanja programa, saj bo točen datum obiska na Dunaju določen naknadno glede na razpoložljivost zaposlenih pri OZN, ki sodelujejo v programu. 
 
Jezik 
Celoten program bo potekal v angleškem jeziku.
 
Prijava
Če želite sodelovati v programu, se do 8. avgusta 2017 prijavite preko elektronske pošte info@unaslovenia.org. Za prijavo pošljite naslednje informacije:
- ime in priimek;
- mobilno telefonsko številko;
- e-poštni naslov;
- smer študija;
- univerza;
- interesno področje; 
- naziv agencije ali organizacije, kjer želite preživeti en delovni dan (glejte poglavje »O Združenih narodih na Dunaju«);
- motivacijo za sodelovanje v »Shadowing Programme« (do 100 besed v slovenskem in angleškem jeziku).
 
Stroški
Organizator razpisa krije potne stroške in stroške prehrane za en dan na Dunaju v obliki pavšalnega zneska 75,00 evrov.
 
Zaključek razpisa
Sodelujoči bodo o izboru obveščeni predvidoma do konca avgusta 2017. 
 
Nadaljnje informacije
Za nadaljnje informacije se obrnite na Društvo za Združene narode za Slovenijo (info@unaslovenia.org ali tel. št. 040 569 001).
 

DOGODKI

15. sep 23:59