ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • FB cover kaj pa mi

Skrajni čas je, da se na dnevni red Vlade RS postavi tudi problematika študentov (in mladih na sploh).

Po sprejetju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pet let nazaj smo tudi študenti izgubili določene ugodnosti, ki jih sedaj zahtevamo nazaj!

Vsem družbenim skupinam, se vračajo ugodnosti pred ZUJF. KAJ PA MI?!

Prispevaj podpis za Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), da se:
- zniža #dohodnina na način, da se dvigne študentska olajšava iz zdajšnjih 2.477,03 € na 3.302,70 €,
- vsem študentom omogoči #zavarovanje po starših za celoten čas študija in ne samo do 26. leta,
- študentski #boni koristijo do 22. ure in čez poletje ter se dvigne subvencija iz 2,63 € na 2,78 €,
- prejemanje #štipendije omogoči tudi tujcem, ki bivajo v Sloveniji,
- uredijo #dodatki za bivanje k štipendiji tudi med letom,
- končno uredi #posebnepotrebe študentov invalidov, bolnih, staršev, športnikov, umetnikov itd.,
- vsem študentom, tudi na 2. stopnji, po diplomi omogoči #status do konca študijskega leta.

Tvoj podpis lahko oddaš TUKAJ, kjer si lahko prebereš tudi več informacij.

DOGODKI

15. sep 23:59