ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • solis 1 koper bazen

Študentke in študenti oddelka Komuniciranje in mediji Fakultete za humanistične študije vabijo na projekcijo dokumentarnega filma, ki so ga posneli o nedokončanem objektu Solis v Kopru.

V okviru predmeta Grajeno okolje in komunikacija pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Bugariča in pomočjo režiserja Yilmaza Vurucuja ter arhitektke Tine Cotič, so študentke in študenti oddelka Komuniciranje in mediji Fakultete za humanistične študije v Kopru posneli dokumentarni film Nedokončano: Olimpijsko mesto. V ospredje filma stopa tematika investitorskega urbanizma s posebnim fokusom in predstavitvijo nedokončanega objekta Solis v Kopru.
 
25. 05. 2017 ob 11:00, UP FHŠ, sejna soba, Titov trg 5, Koper
Tiskovna konferenca
 
25.05.2017 ob 19:30, atrij UP FHŠ, Titov trg 5, Koper
Premiera filma in razgovor z avtorji
 
V filmu se avtorji sprašujejo o vplivu nedokončanih objektov in stopnji osveščenosti javnosti glede stanja propadajočih nedokončanih objektov v slovenskem prostoru. Nikoli dosežen idealizem javno zasebnega
partnerstva mesta Koper se kaže v nedokončanem ''olimpijskem'' Solisu, v katerem so že prisotni osnutki olimpijskega bazena, prostorov za javno upravo in hotela. Ostaja podirajoča se novogradnja, Einstürzende Neubauten. Mesto so ljudje, zato je odnos prebivalcev posebej pomemben, saj Solisova zgodba ni osamljen primer nedokončanosti. Meščani sprejemajo propadle investicije kot nekaj samoumevnega, živijo v sožitju z njimi. 
 
Kaj je torej mesto v katerem živimo, smo mesto res tudi ljudje?
 
Vabljeni na projekcijo filma in razgovor z avtorji!
 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za Humanistične študije
Oddelek Komuniciranje in mediji, predmet Grajeno okolje in komunikacija
Avtorji: Maja Muhič, Špela Razpet, Andreja Cergol, Marina Zijan, Domen Miklavec, Lea Stroj, Ana Mlakar, Alexandra Zaman,
Eva Križaj, Rebeka Bratož Gornik
Mentorji: doc. dr. Boštjan Bugarič, Tina Cotič, Yilmaz Vurucu

DOGODKI

15. sep 23:59