ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

 • podjetna prihodnost mladih foto pina

Kulturno izobraževalno društvo PiNA in ISKRA - Stičišče nevladnih organizacij Istre in Krasa, v sodelovanju s Centrom za razvoj in prenos znanja UP, vabijo na konferenco Podjetna prihodnost mladih z uglednimi gostjami in gosti.

Kdaj: Petek, 26. 5. 2017, 9.00–13.00
Kje: Sejna dvorana Občinskega sveta Občine Izola (Kristanov trg 1, Izola)
 
Namen konference je tako osvetliti lokalne potrebe po podpornih podjetniških okoljih ter proučiti vpliv spodbujanja podjetnosti, podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževalnem procesu na razvoj mladih podjetnic in podjetnikov ter družbe kot celote.
 
Konferenca je namenjena predstavnicam in predstavnikom izobraževalnega sistema, odločevalcem, mladinskim organizacijam, podjetjem ter vsem, ki bi radi doprinesli k boju proti brezposelnosti mladih in izobraževalnemu sistemu prihodnosti.
 
Predhodne prijave preko spletnega obrazca najkasneje do srede, 24. maja.
 
PROGRAM:
 
9:00-9:20  Registracija
9:20-9:30 Uvodni pozdrav: Vid Tratnik, PiNA
 
9:30-11:00 PRVI PANEL: PODPORNA PODJETNIŠKA OKOLJA ZA MLADE
Podporna podjetniška okolja, s poudarkom na potrebah lokalnega okolja, mladih, izzivih mladinskih organizacij in predstavitvi praks iz drugih regij.
 
 • Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade, ustanovitelj in generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva
 • Nevenka Bandelj, vodja Zavoda RS za zaposlovanje, OE Koper
 • Mojca Vojska, vodja Centra mladih Koper
 • Nives Justin, Kovačnica – Coworking skupnost Kranj
 • Tomaž Stritar, podjetniški mentor, predavatelj in direktor Zavoda za razvoj socialnega podjetništva, Uspešen podjetnik
 
Moderator: Vid Tratnik, PiNA
 
11:00-11:30 ODMOR ZA KAVO
 
11:30-13.00 DRUGI PANEL: SPODBUJANJE PODJETNOSTI, USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V ŠOLAH 
Pridobivanje podjetniških kompetenc v času formalnega izobraževanja, s poudarkom na pregledu stanja ter razpravi o pomenu in možnostih vključevanja vsebin nevladnih organizacij/neformalnega izobraževanja v obstoječi vzgojno-izobraževalni sistem.
 
 • Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper
 • dr. Aleš Lipnik, Center za razvoj in prenos znanja UP
 • Kaja Cunk, Kulturno izobraževalno društvo PiNA
 • Gabrijela Dolinšek, ravnateljica OŠ Anton Ukmar
 • Iztok Drožina, ravnatelj Srednje tehniške šole Koper
 
Moderator: Iztok Škerlič, direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola

DOGODKI

15. sep 23:59