ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • dan zemlje kantice domus 2017_2

Ob dnevu Zemlje študenti osveščajo o recikliranju

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je v sodelovanju s komunalnim podjetjem Marjetica Koper ob svetovnem dnevu Zemlje, ki se obeležuje 22. aprila, osveščala študente o recikliranju odpadkov.
 
Osveščanje je tokrat potekalo v Študentskem domu Villa Domus, kjer v 34-tih garsonjerah trenutno biva 69 domačih in tujih študentov. Garsonjere so opremljene tudi s kuhinjo, ki jo le-ti redno uporabljajo ter posledično, poleg drugih odpadkov, proizvajajo tudi biološki odpad. 
 
Da bodo lahko študenti vestno in učinkovito ločevali odpadke, je komunalno podjetje Marjetica Koper vsem bivalnim enotam študentskega doma podarila mali kuhinjski koš za biološke odpadke ter biorazgradljive vrečke. Dodatno bo ŠOUP s pomočjo Marjetice Koper vse stanovalce podučil o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov, s katerim lahko posamezniki bistveno prispevamo k varstvu okolja, k ohranjanju čiste in urejene soseske ter k preprečevanju ali zmanjševanju škodljivih vplivov odpadkov.
 
Mladi se zavedamo, da kakovostno ločeni odpadki hkrati predstavljajo surovino, vir za izdelavo novih proizvodov. Z uporabo sekundarnih energetskih virov v postopkih reciklaže prihranimo naravne vire, ki so danes že v pomanjkanju. Zato ločujmo odpadke, narava nam bo hvaležna,” sporoča Kristina Taja Gruenfeld, sekretarka za socialo in študentsko problematiko ŠOUP.
 
Ravnanje z odpadki: KLIK

DOGODKI

15. sep 23:59