ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • inkubator 4.0

Skomuniciraj se iz godlje

Enkrat ostaneš brez besed. Drugič je besed preveč. Te stresne in težavne situacije! Reši se iz zagate in komuniciraj učinkovito. Preprečuj in rešuj konflikte.

Kdaj? Sreda in četrtek, 22. in 23. marec od 10.00 do 18.00
 
Kje? Center Mladih Koper (Gregorčičeva 4, Koper)
 
Za koga? Zate, če si star med 15 in 29 in aktivno iščeš zaposlitev – tudi če si proti koncu faksa ali šole.
 
Včasih se znajdeš v situaciji, ko ostaneš brez besed. Drugič pa te nekaj tako razjezi, da ne veš, kje bi začel. Najslabše je, ko svojo jezo nato namenimo vsem po vrsti doma – namesto, da bi reševali konflikt takrat, ko je bilo to mogoče. Morda bi se dalo konflikt kar preprečiti? Ja, mogoče se je naučiti najboljših odzivov v stresnih situacijah. Mogoče je preprečevati konflikte! Mogoče jih je tudi reševati na miren način. Mogoče je ustvarjati delovno okolje, kjer lahko sodelujemo in si konstruktivno povemo – kar si imamo povedati.
 
Na usposabljanju se boš naučil/a:
 
  • prepoznavati, kdaj do konflikta pride in kako nastane konfliktna situacija,
  • kako se znajti in odzvati v stresni situaciji,
  • uporabljati najboljše strategije za reševanje konfliktnih situacij v različnih okoliščinah,
  • kako reči: “Ne!” in se postaviti zase,
  • mirno in spoštljivo obravnavati nesoglasja, da do konflikta sploh ne pride,
  • uporabljati principe nenasilne komunikacije in tudi slišati sogovorca,
  • jasno izražati svoje interese za lažje sodelovanje v timih, s sodelavci in nadrejenimi
  • zagovarjati svoje interese, kar ti bo prišlo prav tudi pri pogajanjih.
 
 
Kako? Usposabljanje bo polno praktičnih aktivnosti in vaj za krepitev svojih komunikacijskih veščin. Vaje bomo dopolnjevali s teoretičnimi sklop, primeri iz prakse in vašimi izzivi.

DOGODKI

15. sep 23:59