ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • sončni vzhod nov začetek

Društvo biopsihologov Slovenije (DBPS) v sodelovanju s ŠOUP in PRIMSS bo v marcu izvedlo cikel dogodkov, kjer bodo v središče postavili kulturo medosebne pomoči in problematiko duševne stiske, obravnavano skozi prizmo trenutnega družbeno-političnega dogajanja, socialne psihologije, upravno-sistemske politike in zdravstva ter skozi primere s terenske prakse izkušenega reševalca.

Pri zasnovi projekta izhajajo iz rezultatov socialnega eksperimenta, ki ga je v oktobru 2016 izvedel PRIMSS (posnetek je viden v prilogi spodaj). Ta je pokazal precejšnjo neodzivnost ljudi in pomanjkanje samoiniciativnosti pri nudenju medosebne podpore, ko gre za vprašanje duševne stiske posameznikov.
 
"Zdi se nam pomembno, da na stanje družbe opozorimo in izpostavimo kritičnemu razmisleku skupaj s strokovnjaki iz različnih družbenih ved," sporoča Kaja Petek, vodja projekta in članica DBPS ter napoveduje, da "bomo pod rebra sunili vse navzoče in jih skušali spodbuditi k sodelovanju v razpravi ter prepoznavanju svoje aktivne vloge in odgovornosti pri ustvarjanju kakovostnejšega lokalnega socialnega okolja in širše družbe.
 
Tri četrtkove večere v marcu bo mogoče preživeti v razmišljujoči atmosferi Študentskega centra UP na Čevljarski ulici 27 v Kopru ob 18. uri, in sicer:
 
četrtek, 9.3.2017: Refleksija družbene realnosti (okrogla miza), z gosti dr. Ernest Ženkom, dr. Tonči Kuzmaničem in dr. Simono Gomboc
četrtek, 16.3.2017: Kultura medosebne pomoči v slovenskem prostoru (primeri iz prakse), predavatelj Anton Posavec, dipl. zn.
četrtek, 23.3.2017: Birokratizacija samomora (voden dialog), gost psiholog in aktivist Matic Munc
 
Dogodek lahko na facebooku spremljate tukaj.
 
Birokratizacija samomora
 
V Sloveniji se je uporaba antidepresivov samo v letih od 2002 do 2008 podvojila. V letu 2014 je samomor dovršilo 388 ljudi, v letu 2015 425 ljudi. Smo na 3. mestu po številu samomorov v Evropskih državah, takoj za Litvo in Madžarsko. 
 
Ko družba ne zagotavlja več varnosti in smisla, ko odpovejo varnostne mreže ožjih skupnosti, ko zdravstvo z zamahom roke potisne v začarani krog farmakološke odvisnosti - takrat marsikateri človek svojemu umu odpre vrata skrajnega izhoda. Ima do tega pravico? S pravom zagotovljeno pravico? 
 
V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 “Skupaj za družbo zdravja” najdemo zapis “Duševne bolezni pomenijo veliko izgubo in obremenitev za gospodarstvo, pokojninsko-invalidski sistem in socialno varstvo, izobraževanje ter pravosodni sistem in sistem izvrševanja kazenskih sankcij.” Je človek v duševni stiski potemtakem v očeh države le še odpadno sredstvo, ki sabotira dobičkonosno goltanje državne blagajne?
 
O problematiki samomora v kontekstu javnozdravstvene politike se bomo pogovarjali z gostom psihologom in aktivistom Maticem Muncem, ki se kot svetovalec na PRIMSS-u in v lastni Psihosocialni svetovalnici Akcija!, vsakodnevno srečuje z ljudmi v hudih duševnih stiskah. 

DOGODKI

15. sep 23:59