ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • cu0a9185

Mestna občina Koper je tudi letos v Uradnem listu in na spletni strani www.koper.si objavila javni razpis za dodelitev štipendij za študente za študijsko leto 2016/2017. Koprska občina tako že dvanajsto leto s štipendijami podpira nadarjene študente v našem okolju.

Skupaj je razpisanih pet štipendij za študij doma in v tujini. Štipendije bodo podeljene za naslednja področja:
– naravoslovje, matematika in računalništvo;
– tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;
– zdravstvo.
 
Decembra 2016 je Mestna občina Koper sprejela nov Odlok o štipendiranju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2017. Odlok na novo določa pogoje za pridobitev štipendije in omogoča hkratno prejemanje državne in občinske štipendije. Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkih družin. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo na podlagi Zakona o štipendiranju.
 
Prejemniki državne štipendije lahko zaprosijo tudi za štipendijo Mestne občine Koper. Eden izmed pogojev za pridobitev občinske štipendije je uspeh. Povprečna ocena vseh številčno ocenjenih predmetov oziroma opravljenih izpitov kandidata mora v biti v predhodnem letu vsaj 4,30 (za študente prvih letnikov) oziroma 8,50 (za študente višjih letnikov). Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus. Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600 evrov.
 
Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev štipendije je petek, 24. marec 2017.

DOGODKI

15. sep 23:59