ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

 • Bus

V ponedeljek, 29. avgusta 2016, se za dijake in udeležence izobraževanja odraslih začenja predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic in subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec za šolsko leto 2016/2017.

V okviru uvedbe projekta enotne vozovnice IJPP lahko upravičenci od 1. 9. 2016 naprej za pot v šolo in nazaj kot produkt IJPP uporabljajo subvencionirano vozovnico IJPP. Dijaki lahko za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP do 31.10.2016 uporabijo obstoječo vlogo. Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu upravljavec IJPP priporoča izpolnitev spletnega obrazca oziroma e–vloge.
 
Subvencionirano vozovnico za mestni promet Jesenice, Kranj, Novo Mesto, Koper in Murska Sobota upravičenec pridobi pri izvajalcu mestnega prometa. V Kopru je izvajalec mestnega prometa družba Arriva d.o.o. Več o IJPP si lahko na njihovi spletni strani preberete TUKAJ
 
Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so naslednje:
 • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z medkrajevnim avtobusom, vlakom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza na relaciji zapisani v vlogi. Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah in v Murski Soboti, še ni sestavni del IJPP, zato jo lahko dijaki pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v omenjenem mestnem prometu in se  kot doslej uporablja izključno na vozilih tega prevoznika;
   
 • Za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP se pri izpolnjevanju vloge v polje z nazivom prevoznika vpiše »prevoznik IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču v času šolanja in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje. Uraden naziv najbližje postaje ali postajališča vlagatelji predhodno preverijo na Portalu IJPP. V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj vpiše tudi relacijo, na kateri se bo prevažal z mestnim prometom Ljubljana ali Maribor (Ljubljana – Ljubljana ali Maribor – Maribor);
   
 • Z namenom hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP upravljavec IJPP vsem vlagateljem predlaga, da podpisano in s strani izobraževalne ustanove potrjeno vlogo prinesejo k prevozniku, kjer so že preteklo leto oddali vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo izvedel pretežni del prevoza;
   
 • Vozovnica bo naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti na www.ijpp.si,  na katerih prodajnih mestih bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP;

 • Cene subvencioniranih vozovnic IJPP ostajajo enake lanskim cenam subvencioniranih vozovnic.
 
Kaj potrebujete za nakup subvencionirane vozovnice IJPP?
 
V skladu s Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza subvencionirana vozovnica pripada vsem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki imajo bivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja.
 
Za nakup dijaške oz. študentske subvencionirane vozovnice potrebujete:
 • veljavni osebni dokument;
   
 • natisnjeno izpolnjeno E-VLOGO za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP; ali ročno izpolnjeno vlogo na natisnjenem obrazcu (obrazec je dostopen na spletnem naslovu www.ijpp.si);
   
 • vlogo potrdite na šoli ali ob izdaji vozovnice izpolnjeni vlogi priložite na šoli izdani potrdilo o vpisu.**
 
* Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu.
** V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, morate poleg izpolnjene vloge predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu.
 
Kje lahko kupite subvencionirane vozovnice IJPP?
 
Zaradi hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP predlagamo, da prej izpolnite E-VLOGO. Natisnjeno, od ustanove šolanja potrjeno in podpisano vlogo prinesete na prodajno mesto prevoznika, kjer ste kupovali subvencionirane vozovnice preteklo leto oziroma do prevoznika, s katerim opravite največ poti.
 
Seznam prodajnih mest prevoznikov, kjer je možen nakup subvencionirane vozovnice IJPP si lahko pogledate TUKAJ.
 
MESEČNA SUBVECIONIRANA VOZOVNICA IJPP
 
Subvencionirana vozovnica IJPP  velja na izbrani relaciji za obdobje enega meseca, in sicer od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca (sobota se ne šteje kot delovni dan).
 
Cena subvencionirane vozovnice IJPP, ki jo plača upravičenec je odvisna od dolžine relacije, na kateri upravičenec potuje:
 

Razred/oddaljenost

Cena, ki jo plača upravičenec

1. razred: oddaljenost od 2 do 60 km

     25 evrov

2. razred: več kot 60 do vključno 90 km

     35 evrov

3. razred: več kot 90 km

     55 evrov

mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec

    20 evrov
 
ŠTUDENTJE – IMETNIKI SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA 10 VOŽENJ ZA SEPTEMBER
 
Študentje, ki so na podlagi vloge za študijsko leto 2015/2016 upravičeni do izdaje  subvencionirane vozovnice lahko za mesec september 2016 opravijo nakup subvencionirane vozovnice IJPP za 10 voženj. Nakup bo mogoč le na prodajnem mestu, kjer je bila vloga oddana.
 
Pomembne prednosti IJPP
 
IJPP je kratica za integrirani javni potniški promet, s katerim Ministrstvo za infrastrukturo RS v sistem javnega potniškega prevoza v Sloveniji uvaja enotno vozovnico v obliki brezstične pametne kartice. Gre za projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Glavna prednost enotne vozovnice je izdaja in uporaba vozovnice brez predhodne izbire prevoznika, pri čemer potnik le določi relacijo ali cono potovanja na območju izbranega mestnega prometa. Enotna vozovnica velja za prevoz z medkrajevnim avtobusom, vlakom ter mestnim prometom v Ljubljani in Mariboru. Pomembna prednost je tudi to, da lahko na območju mestnega pometa potnik z mestno vozovnico poleg vozil mestnega prevoznika uporablja tudi avtobuse in vlake v medkrajevnem prometu, kadar ustavljajo na tem območju.
 
NAJPOMEMBNEJŠE BLIŽNJICE:
 
 
 
PRILOGE:

DOGODKI

29. jun 21:00

Ob četrtkih v Art kino Odeon Izola

Art kino Odeon Izola, Ulica Prekomorskih brigad 4, Izola
30. jun 00:00

Raziskovanje življenja v morju in ob...

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič
30. jun 19:00

13. MareziJazz

Marezige
12. jul 20:30

Festival JEFF 2017

Pokrajinski muzej Koper