ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • Beg možganov
  • untitled 6055
  • untitled 5939
  • img 1379
  • untitled 6001
  • img 1572
  • predavalnica
  • img 1556

Izobraževanje

  • dsc02461 gregor
Gregor Gulič
Sekretar na resorju
+386 (0)5 662 62 20

 "Učenje brez razmišljanja je neplodno; razmišljanje brez učenja je nevarno." (Konfucij)

Resor za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP ponuja veliko aktivnosti, ki pripomorejo k osebnostni rasti študentov Univerze na Primorskem (UP).

Naš fokus je študentom ponuditi kvalitetna izobraževanja kot komplement strokovnemu oz. formalnemu izobraževanju, ki ga ponuja UP. Z željo po spremembah na boljše gradimo vsi študentje veliko skupnost, ki bo kritično opozarjala na napake in konstruktivno predlagala rešitve. Resor za izobraževanje in študentska organizacija je študentom nova družina, ki bo z odgovornostjo vedno opozarjala na kršenje pravic in neopravljene dolžnosti študenta.

Zato je pomembno, da vzdržujemo geslo »študentje za študente«, ker s pravo participacijo lahko vsak študent UP pripomore k izboljšanju  življenja študentov.  

PROJEKTI

  • img 5694

Info Bruc

Na kratko za bruce.
  • img 5329

UPAMsi študentska svetovalnica

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je v okviru UPAMsi svetovalnice z letošnjim...
  • untitled 5973

Informativni dnevi

Informativni dan je odlična priložnost, ko lahko bodoči študentje na licu mesta izvejo več o študiju in...

Na Resorju za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP oblikujemo stališča študentov UP za kakovostnejši študij ter boljše študijske razmere, ki jih zagovarjamo tudi na nacionalni ravni. Hkrati pa svetujemo in iščemo rešitve za premostitev težav, ki se pojavljajo bodisi na študijskem področju, bodisi na področju študentskih pravic.

Na univerzitetni ravni je delovanje resorja povezano z delovanjem Študentskega sveta UP. Verjamemo, da nas skupna prizadevanja pri uresničevanju istih ciljev (kakovost študija na UP, oblikovanje enotne in kakovostne študentske politike na UP, skupno zastopanje študentskih pravic, itd.) pogosto povezujejo. Naš namen je delovati tvorno. 
Ker sledimo našemu namenu tudi na nacionalni ravni, resor aktivno sodeluje pri pripravljanju politike in usmeritev, ki jih koordinira organizacija vseh študentov v Sloveniji, Študentska organizacija Slovenije.

Delo resorja se osredotoča na vsebino. Vabimo te, da se nam pridružiš, v kolikor bi rad pridobil dodatna znanja in izkušnje s področja visokega šolstva ali pa udejanil projekte, ki so vezani na področje delovanja resorja.

DOGODKI

1. apr 16:00

Dan vina in čokolade

Taverna Koper
1. apr 17:00
4. apr 16:00

Moja ideja, nova igrača

Avla palače Armerija UP, Titov trg 4, Koper
6. apr 17:30

Plesno-gibalna terapija

UP FHŠ, Burja 1, TItov trg 5, Koper
6. apr 19:00