torek, 12. december 2017

Geografski večeri UP FHŠ: Predstavitev znanstvene monografije

knjiga

Oddelek za geografijo UP Fakultete za humanistične študije vabi na predstavitev znanstvene monografije NATURE, TOURISM AND ETHNICITY AS DRIVERS OF (DE)MARGINALIZATION: INSIGHTS TO MARGINALITY FROM PERSPECTIVE OF SUSTAINABILITY AND DEVELOPMENT.

Monografija, ki je bila pred meseci izdana pri založbi Springer, obsega 22 poglavij, v katerih se avtorji osredotočajo zlasti na okoljske, turistične in etnične vidike geografske marginalnosti. Vsebinsko strukturo monografije si lahko ogledate tudi na spletu:http://www.springer.com/gp/book/9783319590011

Predstavitev monografije bosta z nekaterimi avtorji posameznih poglavij vodila urednika monografije dr. Stanko Pelc in dr. Miha Koderman. Dogodek bo potekal v torek, 12. decembra 2017, ob 18.30, v predavalnici Maestral 3 na UP Fakulteti za humanistične študije,Titov trg 5, Koper.

Geografska marginalnost je kot konceptualni okvir za raziskovanje večplastnih družbenih in prostorskih problemov, ki jih lahko povežemo z marginalizacijo v smislu potiskanja nekoga ali nečesa na rob, obrobje, na polje nepomembnosti in nevplivnosti, relativno nova raziskovalna 'poddisciplina' geografije. V monografiji je koncept marginalnosti osvetljen z vidika trajnostnosti in (trajnostnega/sonaravnega) razvoja. Trajnostnost, ali natančneje njena odsotnost, ima veliko povezav z marginalnostjo in marginalizacijo. Ta pojem je konceptualno neločljivo povezan tudi s pojmom razvoj, saj v kolikor razvoj ni trajnosten, ga niti ne bi smeli imenovati razvoj, ker mora že po definiciji poleg rasti vključevati tudi spremembo na boljše, kar pa brez upoštevanja narave in prihodnjih rodov ni mogoče. Danes je prepogosto v ospredju paradigma kratkoročnega maksimiziranja dobička, ki pa na dolgi rok pomeni marginalizacijo prihodnjih rodov in vodi v omejevanje njihovih možnosti za dolgoročno preživetje.

Vljudno vabljeni, vstop prost.