ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • action
15.  september  23:59
Koper

Start Up Koper - Capodistria

Deležniki podjetniškega podpornega okolja: Univerzitetni inkubator Primorske, Središče Rotunda Koper, Kulturno in izobraževalno društvo PiNA, Center mladih Koper, Regionalni razvojni center Koper in Zavod RS za zaposlovanje (Območna služba Koper) organizirajo natečaj START UP KOPER – CAPODISTRIA.

Natečaj, na katerega se lahko prijavijo posamezniki ali skupine, je namenjen mladim, mlajšim od 35. let, ki so bodisi občani Mestne občine Koper bodisi študenti Univerze na Primorskem bodisi dijaki srednje šole s sedežem v Kopru.
 
*Vsaj en član podjetniške skupine/vodja podjetniške ideje mora imeti stalno prebivališče na območju MOK oziroma je študent Univerze na Primorskem (katere koli fakultete) ali dijak srednje šole s sedežem v Mestni občini Koper./ Natečaj financira Mestna občina Koper.
 
CILJI NATEČAJA:
  • Promovirati inovativnost in popularizirati podjetniško kulturo, razvijati kompetence potrebne za podjetništvo, reševati konkretne predlagane ali lastne podjetniške izzive ter hkrati zagotoviti uspešno identifikacijo podjetniških priložnosti.
  • Izvesti podporne podjetniške aktivnosti v obdobju razvoja podjetniške ideje ali projekta, pripravi in odprtju start-up podjetja ter oblikovanju za trg primernega produkta oziroma storitve.
 
 POTEK NATEČAJA:
  • Strokovna komisija bo pregledala prispele prijavne obrazce po predhodno določenih kriterijih, kot so: originalnost in inovativnost, izvedljivost in uporabnost, finančno vrednotenje, tržno pozicioniranje in internacionalizacija in trajnostni vidik.
  • Nato bodo vodje prijavljene skupine oziroma posamezniki po e-pošti obveščeni o vključitvi v program.
  • Komisija bo podjetniške ideje ocenjevala.
  • Na podlagi podanih ocen, se bo komisija odločila o izboru skupin ali posameznikov za nadaljevanje v programu, ki v splošnem predstavlja vstop v brezplačni program, ki vključuje podjetniško šolo, motivacijske dogodke v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, mentorski program in zaključni tekmovalni dogodek.
  • Na zaključnem dogodku bo komisija na podlagi prej omenjenih predhodno določenih kriterijev ocenjevala predstavitve finalistov.
 
NAGRADNI SKLAD:
Nagradni sklad natečaja znaša 5.000 evrov, ki se ga bo razdelilo med tri najbolje ocenjene inovativne podjetniške ideje oziroma rešitve. Nagradni sklad vključuje:
 
  • udeležbo za do 5 članov zmagovalne ekipe na start-up dvodnevnem dogodku na Dunaju s prevozom in prenočiščem ter
  • koriščenje bona oziroma storitev podpornega podjetniškega okolja, ki jih ponujajo partnerji programa.
 
PRIJAVE: Klik
V okviru natečaja lahko rešujete ponujene izzive ali pa prijavite svojo podjetniško idejo s področja turizma, podeželja in kmetijstva, socialnih storitev. Pri tem je predpogoj, da za isto prijavljeno idejo še niste prejeli nagrade na primerljivem tekmovalnem dogodku v Sloveniji ali v tujini. Prijavnico je potrebno oddati preko elektronskega obrazca najkasneje do 15. 9.2017 do 23:59.
 
Pravilnik: Klik