ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • Slovenija Brda
24.  april  19:00
Študentski center UP, Koper

Svet brez meja: Turistične priložnosti Slovenije


Na ŠOUP se vrača cikel Svet brez meja, ki bo tokrat zaznamovan s predstavitvijo nevsakdanjih izkušenj in tematik z zanimivimi gosti iz tujih in domačih krajev.

Namen letošnjega cikla, v katerem skušamo zaobjeti svet v vseh svojih barvah in raznolikosti, je odpiranje zanimivih in aktualnih tematik za spodbujanje kritičnega mišljenja in širjenja obzorij. S tujimi in domačimi gosti bomo podali nove izkušnje in poglede na svet brez meja, tako državnih kot miselnih,” sporoča Karin Bartolič, sekretarka za mednarodno dejavnost ŠOUP.
 
Večina ljudi gleda na izobrazbo kot dolgočasno in monotono stvar, čeprav ni nujno, da je res tako. Na tretjem srečanju cikla bo predavatelj Francisco ''Fran'' Durán Álvarez predstavil svoj, drugačen pristop do izobrazbe. Mladi španski turistolog potuje iz države v državo pod okriljem Erasmus izmenjav ter ob tem spoznava, okuša in občuti različne kulture na lastni koži. Pripovedoval bo o svojih izkušnjah z drugimi kulturami, načini izobraževanja in o turističnih priložnostih Slovenije. Predstavitvi sledi debata med občinstvom in predavateljem.
 
Tretje srečanje v ciklu bo potekalo v ponedeljek, 24. aprila 2017, od 19. do 21. ure v Študentskem centru Univerze na Primorskem v sodelovanju s Primorskim svetovalnim središčem. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.
 
 
Seznam srečanj (organizator si pridružuje pravico za spremembe termina načrtovanih srečanj):
  1. 20.3.2017 Turčija: družbena vloga ženske v Turčiji
  2. 6.4.2017 Egipt: vpliv masovnega turizma
  3. 24.4.2017 Turistične priložnosti Slovenije z vidika španskega turistologa
  4. 9.5.2017 Arheološko potapljanje v Romuniji

Pokrovitelj dogodka: Mestna občina Koper

______________________________________________________________________________________________

ENGLISH

Student organization of Primorska is preparing a cycle of debates named World Without Borders, which will be dedicated to the presentation of unusual experiences and topics with interesting guests from foreign and domestic places.

Most people feels that education is boring and monotonous, although it is not necessarily true. At the third meeting of the cycle lecturer Francisco 'Fran' 'Durán Álvarez will introduced us with a different approach to education. Young Spanish turism student is traveling from country to country with the Erasmus exchanges program, thereby getting to know, taste and experience different cultures firsthand. Join us as he presents his experiences with other cultures, ways of learning and tourism potentials in Slovenia from his point of view. Presentation will be followed by discussion between the audience and the instructor.

The third meeting will take place on Monday, 24 April 2017 at 7pm in the Student Center of the University of Primorska (Čevljarska 27, Koper). The discussion will be in English.