ŠOUP Študentska organizacija Univerze na Primorskem

  • dsc 0054 5
  • Križanke
  • zdrava šoup tržnica
  • cu0a5688 kopija
  • 11146392 820440001342983 876449952258483971 o
  • apz up bovec 2016
  • dsc 0059 7
  • cover fb apz 13. sezona
  • untitled 9179
  • untitled 1 11
  • arezzo11
  • apz grand prix grčija
  • dsc 0112 27
  • tekmovanje irska 1
  • 12. letni koncert
  • untitled 1 14
  • dsc 0060 8
  • dsc 0121 30
  • Ambrož Čopi

Akademski pevski zbor UP

  • copi
Ambrož Čopi
Dirigent
+386 (0)40 900 012

»In ti boš videl, kaj je v meni
in jaz bom tebe razumel,
a potlej bova v pesmi eni
res neenak, a lep napev.« (T. Pavček)

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem predstavlja eno najaktivnejših družabnih dejavnosti za študente, dijake in druge glasbene navdušence. Brezplačno, na zelo kakovostnem nivoju mladim omogoča umetniško poustvarjanje, z organizacijo koncertov kakovostne klasične glasbe pa bogati koncertno dejavnost na Slovenski obali.

Pevci in pevke se redno predstavljajo na koncertih in tekmovanjih doma in v tujini, od koder se vsakič znova vračajo z največjimi uspehi.

Pridruži se tudi ti in postani del zgodbe o uspehu!

PROJEKTI

  • Fantazije naslovnica zgoščenke

Fantazije

Fantazije so prva avtorska zgoščenka enega najbolj izvajanih avtorjev najmlajše skladateljske generacije v slovenskem...
  • cover tebe pojem

Tebe pojem

Pevke in pevci APZ UP so prav ponosni na zadnjo, šesto zgoščenko Tebe pojem, ki je plod dveletnega projekta, imenovanega...
  • 10 letni koncert 71

Video: 10 let APZ UP

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM (APZ UP) deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP)...
  • sonority

Sonority

Peta zgoščenka, ki nosi ime SONORITY (sozvočenja) je darilo pevcem ob 10. rojstnem dnevu in je skupek posnetkov skladb zadnjih...
  • nasa pesem 7

Naša pesem 2014

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) je pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija na 23. tekmovanju slovenskih pevskih zborov...
  • apz up

Akademski pevski zbor UP

Leta 2008 je zbor izdal svojo prvo zgoščenko, na kateri so zbrani posnetki s koncertov prvega triletja. Nekatere izmed skladb so...
  • mozaiki cover

Mozaiki

Skladbe na zgoščenki zajemajo vse stilna obdobja, saj APZ UP namenja pozornost tako glasbi obdobja renesanse kot novi glasbeni...
  • istriantico

Istriantico

Na zgoščenki se APZ UP predstavlja skupaj z etno glasbeno skupino VRUJA, ki nadaljuje istrsko tradicijo izvajanja glasbe na ljudskih...
  • mysterium

Mysterium

Zgoščenka je izšla spomladi leta 2010, na njej pa je predstavljen izbor skladb četrte in pete sezone. Zbor se je leta...
  • dsc 4367

Simfonic voices

Mednarodni koncertni cikel vokalne in instrumentalne glasbe

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM (APZ UP) deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) vse od ustanovitve leta 2004. V zboru poje približno 35 študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP) ter drugih zborovskih zanesenjakov. Zbor vse od ustanovitve vodi dirigent Ambrož Čopi, pri vodenju zbora pa mu pomagata asistenta dirigenta Andreja Tomažič Hrvatin in Luka Vetrih. V enajsti in dvanajsti sezoni je zbor deloval pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana.

Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse do današnjih dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje izvajana dela in novitete mlajše generacije. V svojih projektih združuje primorske glasbenike in sodeluje z različnimi domačimi in tujimi zbori. S prirejanjem kakovostnih mednarodnih koncertov vokalne in instrumentalne glasbe v okviru cikla Simfonic voices bogati kulturno dogajanje na Slovenski obali.

APZ UP redno nastopa na prireditvah v okviru Univerze na Primorskem in koncertira po Sloveniji ter v tujini. Novembra 2015 se je uspešno predstavil na 6. regijskem zborovskem tekmovanju odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin v Postojni, kjer je prejel zlato priznanje z odliko, posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. st. do danes ter postal najboljši mešani zbor tekmovanja. Svoj uspeh je zabeležil tudi na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, kjer je prejel štiri zlate plakete v mešani zasedbi (2007, 2010, 2012, 2014) in eno v ženski zasedbi (2014) ter na mednarodnih tekmovanjih, kjer je dosegel več prvih mest (Preveza – 2006, Varna – 2008, Cantonigros – 2011, Makedonija – 2011, Vilna – 2012, Split – 2012, Milazzo – 2013, Prijedor – 2013, Istanbul – 2014, Derry, Severna Irska – 2014, Herceg Novi, Črna Gora - 2015, Paralia - 2016), zlatih plaket ter priznanj za najbolje izvajane skladbe, povabljen pa je bil tudi na mnoge zborovske festivale. Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem je kot finalist leta 2009 nastopil na tekmovanju za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v francoskem Toursu. Decembra 2010 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije za dotedanje delo in uspehe zboru podelilo ''status društva v javnem interesu'', kar je pomembno priznanje za zborovsko delovanje in uspehe. ZKD Mestne občine Koper mu je leta 2012 podelila zlato plaketo za izjemne dosežke, Mestna občina Koper pa leta 2014 »Priznanje z veliko plaketo«. Leta 2015 je zbor postal dobitnik srebrnega priznanja in plakete, ki mu ga je podelila ZKD MOK za izjemne dosežke v letu 2014. V maju 2015 je APZ UP prejel priznanje za 10. letno delovanje, ki mu ga je podelila ZKD MOK, prav tako mu je priznanje ob 10. obletnici delovanja podelila Mestna občina Koper, od JSKD RS pa je zbor prejel jubilejno priznanje za 10 let vrhunskega poustvarjanja. Oktobra 2015 je zbor postal še prejemnik plakete za izjemne uspehe v letu 2015, ki mu ga je podelila Univerza na Primorskem, leta 2016 prejemnik priznanja za posebne dosežke v letu 2015, ki mu ga je podelila ZKD MOK, s strani JSKD pa je prejel Gallusovo plaketo, najvišje priznanje za področje glasbene dejavnosti.

APZ UP je izdal 7 zgoščenk: APZ UP – V ŽIVO (2008), MYSTERIUM (2010), ISTRIANTICO (2010–2012), MOZAIKI (2010–2012), SONORITY (2012–2014),TEBE POJEM (2014) in FANTAZIJE (2014).

CV UNIVERSITY OF PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR (APZ UP)

University of Primorska Academic choir (APZ UP) performs under the auspices of the Student Organization of the University of Primorska (ŠOUP) since the establishment in 2004. In the choir there are about 35 students of the University of Primorska and other choral enthusiasts. The Choir is led by composer and conductor Ambrož Čopi and assisted by Andreja Tomažič Hrvatin in Luka Vetrih. In the 11th and 12th season the Choir was led by conductor Mirko Ferlan.

The Choir also hosts highly acclaimed concerts of quality vocal and instrumental music in the cycles Vox aeternum and Simfonic voices to enrich the cultural life of the Slovenian coast.

University of Primorska Academic choir regularly performs at all major events organized by the University of Primorska and arranges concerts in Slovenia and abroad. It successfully presents itself in national and international competitions; on Slovenian national choral competition “Naša pesem” the choir achieved four golden plaques (Maribor 2007, 2010, 2012, 2014) in the category of mixed choirs and one golden plaque in the category of female choirs (2014).

The choir achieved many first places and golden plaques In international competitions (Preveza (Greece) – 2006, Varna (Bulgaria) – 2008, Cantonigrňs (Spain) – 2011, Vilnius (Lithuania) – 2012, Split (Croatia) – 2012, Milazzo (Italy) – 2013, Prijedor (Bosnia and Herzegovina) – 2013), Istanbul (Turkey) – 2014, Derry (Ireland) - 2014, Herceg Novi (Montenegro) - 2015, Paralia (Greece) - 2016), and it was also invited to many choral festivals. In 2009 the Academic Choir of the University of Primorska performed as a finalist at the European Grand Prix in Choral Singing in Tours, France.

In 2010  the Ministry of culture of the Republic of Slovenia awarded the choir  a status of an Association of a public interest , which is an important recognition of the activity and  the success of the choir. In 2012 the choir was awarded a golden plaque for outstanding achievements by the Association of Cultural Societies of the Municipality of Koper and in 2014 Municipality of Koper gave the choir a recognition award with a Grand Plaque. In 2015 the choir was the winner of a silver award and plaque, given by the Association of Cultural Societies of the Municipality of Koper for extraordinary achievements in year 2014.

In 2008 the choir released its first CD with live recordings from the concerts given in the first three years (APZ UP – V ŽIVO); another CD (MYSTERIUM) featuring the selection of pieces from the fourth and the fifth seasons followed in the spring of 2010. Cooperation with ethno group Vruja is presented on the CD named ISTRIANTICO and the fourth CD named MOSAICS features a selection of songs from concerts and competitions from the same period (2010–2012). The CD released on the 10th anniversary of the choir is named SONORITY. It holds records of the last two seasons (2012–2014), which were very successful for the choir. In the same season 6th CD TEBE POJEM (2014) was released, which presents project orthodox legacy composers of Primorska.

test

AMBROŽ ČOPI (1973) 
 
 se je rodil v Bovcu. Po končani Srednji glasbeni šoli v Ljubljani je vpisal študij kompozicije in klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 1996 je diplomiral iz kompozicije v razredu Daneta Škerla, podiplomski študij pa je zaključil v razredu Uroša Rojka. Prva znanja iz vokalne glasbe je kot asistent dirigenta Stojana Kureta pridobival pri APZ Tone Tomšič v Ljubljani in kot pevec Komornega zbora Ave, petje pa je izpopolnjeval pri Marjanu Trčku na Glasbeni šoli Vič-Rudnik v Ljubljani. Njegove skladbe so bile še v času študija nagrajene na različnih skladateljskih natečajih. Predstavljene so na avtorskih zgoščenkah Lirični akvareli (APZ Tone Tomšič, dir. Stojan Kuret), So ptičice še snivale (ČarniCe, dir. Stojan Kuret), Praeparate corda vestra (Komorni zbor Ave, dir. Ambrož Čopi) in Sanjam (Slovenski komorni zbor, dir. Martina Batič) ter na različnih zgoščenkah domačih ter tujih zborov. Izdane so pri založbah Astrum, Ed. DSS in Sulasol. 
 
Za svoje dosežke je Ambrož Čopi v času študija prejel naziv Mladi glasbenik leta 1995, dve leti pozneje pa Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani in priznanje občine Bovec. Leta 2009 je za dosežke z APZ UP prejel zlato plaketo Univerze na Primorskem. Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper mu je leta 2014 za izjemne dosežke podelila zlato plaketo, Mestna občina Koper »Priznanje z veliko plaketo«, Javni sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Gallusovo plaketo – najvišje priznanje JSKD RS za izjemne umetniške dosežke na glasbenem področju. 
 
Leta 2016 je prejel Škrjančevo priznanje, ki mu ga je podelil Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole. Istega leta pa je za izjemne dosežke za obdobje zadnjih dveh let prejel najprestižnejšo nacionalno priznanje Nagrado Prešernovega sklada.
Od leta 1999 poučuje na Umetniški gimnaziji v Kopru, vodi zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (2010–), vodil pa je tudi Komorni orkester Vladimir Lovec (2005–2007). Z velikimi uspehi je vodil Komorni zbor Iskra Bovec (1992–2001), Komorni zbor Nova Gorica (1998–2004), MePZ Obala Koper (1998–2007), MeMPZ Gimnazije Koper (1999–2002, 2007–2013) in  Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (2004–2014). Z omenjenimi zbori je prejel petnajst zlatih plaket na državnih tekmovanjih ter enaindvajset prvih mest in več zlatih priznanj v tujini. Z Akademskim pevskim zborom Univerze na Primorskem je nastopil kot finalist za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v Toursu (Francija, 2009). Za svoje interpretacije je prejel številne posebne nagrade, večkrat je bil tudi nagrajen za izjemne dosežke z zborom in kot najboljši dirigent tekmovanja.
 
Kot strokovni ocenjevalec in član žirij je vabljen na različne zborovske manifestacije in tekmovanja, kot predavatelj pa sodeluje na zborovskih seminarjih doma in v tujini.
 
 
ENGLISH
 
Ambrož Čopi (1973) was born in Bovec (Slovenia). After completing the Secondary Music and Ballet School in Ljubljana, he studied composition and piano at the Ljubljana Academy of Music and graduated in 1996 in the composition class of Dane Škerl; he completed his post-graduate studies in the class of Uroš Rojko. He gained first knowledge of vocal music as an assistant of the conductor Stojan Kuret in the Academic choir Tone Tomšič in Ljubljana and as a singer of the Chamber Choir Ave, and he attended further singing classes with Marjan Trček at the Music School Vič-Rudnik in Ljubljana. His compositions have been awarded at numerous composer competitions. They are comprised in CDs containing only Čopi’s compositins, i.e. Lirični akvareli (Academic choir APZ Tone Tomšič, conductor Stojan Kuret), So ptičice še snivale (ČarniCe, conductor Stojan Kuret), Praeparate corda vestra (Ave Chamber Choir, conductor Ambrož Čopi),  Sanjam (Slovenian Chamber Choir, conductor Martina Batič), as well as on various other CDs by national and foreign choirs. His compositions were published by Astrum, DSS, and Sulasol.
 
Ambrož Čopi was awarded the Young Musician Award in 1995 for the outstanding achievements during his study, while in 1997 he was bestowed the Prešeren Prize of the University of Ljubljana and the award of the Municipality of Bovec. In 2009 he was awarded the Gold Medal of the University of Primorska for the achievements with the APZ UP choir and in 2014 he was given two important awards by the Municipality of Koper. Also in 2014 he was awarded with the Gallus Medal, the highest award in the field of musical activity at national level in Slovenia. 
In 2016 he received Škerjanc recognition given by the Conservatory of Music and Ballet Ljubljana for outstanding artistic achievements with the Chamber Choir of the Conservatory  of Music and Balet Ljubljana and promotion of the Conservatory. In the same year, for outstanding achievements over the past two years he received a prestigious national award Preseren Fund Prize.
 
He has been a teacher at the Art Grammar School in Koper since 1999. He is the conductor of the Choir of the Music and Ballet Conservatory Ljubljana (2010–). In the past years, he also conducted the Youth Mixed Choir of the Art Grammar School Koper (1999–2002, 2007–2013) and the “Vladimir Lovec” Chamber Orchestra (2005–2007). With great success he conducted the Chamber Choir Iskra Bovec (1992–2001), the Nova Gorica Chamber Choir (1998–2004), the Mixed Choir Obala Koper (1998–2007) and the Academic Choir of the University of Primorska (2004–2014). Through the years, the choirs brought him fiveteen golden plaques from national competitions and twentyone first places and several golden plaques from competitions abroad. With the Academic Choir of the University of Primorska he performed as a finalist at the European Grand Prix in Choral Singing in Tours (France, 2009). Furthermore, he was awarded several special prizes for his interpretations, a number of prizes for exceptional achievements with the choirs, and was also voted best conductor at numerous competitions.
 
Ambrož Čopi is regularly invited to act as a member of the jury at various choral events and competitions, and he is often involved in choral music seminars at home and abroad as a lecturer.
 

Andreja Tomažič Hrvatin (1985) je učiteljica, glasbenica in zborovodkinja, doma iz Povžan, sedaj pa živi v Tubljah pri Hrpeljah. Svojo glasbeno pot je začela z učenjem klavirja pri Nadji Oblak na Glasbeni šoli Sežana. Po splošni gimnaziji v Sežani je vpisala študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Kopru, kjer je z odliko diplomirala iz glasbene didaktike pri dr. Mirku Slosarju. Med študijem je vzporedno dokončala srednjo glasbeno šolo iz petja pri prof. Tanji Grlica na umetniški gimnaziji v Kopru, leta 2016 pa zaključila študij zborovskega dirigiranja in vokalne kompozicije na Konservatoriju za glasbo v Trstu ; dirigiranje je študirala pri Adrianu Martinolliju, kompozicijo pa pri Marcu Sofianopulu, Stefanu Bellonu in Fabiu Niederju. Sicer pa svoje znanje izpopolnjuje na tečajih in seminarjih, ki jih vodijo priznani skladatelji in dirigenti (Ambrož Čopi, Stojan Kuret, Marko Vatovec, Sigmund Thorp, Georg Grün …). Je asistentka Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem (2007-2014, 2016-), umetniška vodja Vokalne skupine Karina (2012-), zborovodkinja MoPZ Slavnik (2004-) in MePZ Sežana (2013-) ter asistentka dirigenta Ambroža Čopija pri Komornem zboru Aegida (2015-). Kot dirigentka in pevka občasno sodeluje tudi z drugimi zbori. V domači občini sodeluje v odborih za pripravo kulturnih prireditev, je članica sveta JSKD OI Sežana. V letu 2016 je napisala knjigo z naslovom Pesmi in pevska tradicija v občini Hrpelje - Kozina. Z APZ UP je na 5. tekmovanju primorskih pevskih zborov in malih skupin prejela zlato priznanje z odliko in posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne skladbe. V letu 2011 ji je Zveza kulturnih organizacij Koper podelila srebrno plaketo. 

Organizacijski odbor
Sanja Đukić, predsednica
GSM: +386 (0)41 291 454
 
Umetniški odbor
Ambrož Čopi, dirigent
GSM: +386 (0)40 900 012
 
Sveže informacije najdete na Facebook skupini in strani ter na blogu Kje so moje note.
 
Za dodatne informacije lahko pokličete ali pišete na naslov:
Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP)
Pristaniška ulica 3
6000 Koper
Slovenija
 
GSM: +386 (0)31 452 000
E-pošta: apzup@soup.si

DOGODKI

21. feb 16:30

Kickstarter, Adrifund in Conda -...

UIP; Študentski center UP, Čevljarska 27, Koper
21. feb 20:00
22. feb 09:00

Inkubator 4.0 - Moj korak naprej

Središče Rotunda (Destradijev trg 11, Koper)
24. feb 10:00

Pustno rajanje v Izoli

Park Pietro Coppo, Izola
25. feb 21:00

Študentska ugodnost za Caprisovo...

Disco Planet Tuš Koper